Här är skogsägarföreningen som satsar på blandskog

De säljer blandskogsskötsel och rekommenderar sina medlemmar att satsa på blandskog vid föryngring – för att få tåligare skogar.

Metsä Groups hemsida

Metsä är inte bara en av Finlands större industrikoncerner utan med sina över 130 000 medlemmar även den dominerande skogsägarkooperationen i landet.

På Metsä satsar man numera på att sälja in föryngring med både gran och tall till sina medlemmar.

– Vi inleder aktiv marknadsföring av blandkultur av tall och gran till våra skogsägare. I praktiken innebär detta till exempel att vi sår tallfrön bland granplantorna på förnyelseobjekt, vilka tidigare skulle ha förnyats med enbart tall eller gran. Då räcker 1 000–1 200 granplantor per hektar, säger Metsä Groups skogsvårdschef Teppo Oijala i ett uttalande till media.

En blandning av tall och gran utnyttjar bättre växtplatsens tillväxtpotential, menar man på Metsä, bland annat eftersom bördigheten kan vara mycket olika inom en och samma föryngringsyta. Man menar även att granen inte missgynnas av att växa upp tillsammans med andra trädslag:

”Preliminära forskningsresultat visar, att tall och gran som odlas samtidigt växer i samma takt i vårdad skog. Detta kullkastar den gamla tanken om att granen i början skulle stagnera i växten och bli efter tallen i sin utveckling”, skriver Metsä på sin hemsida och hänvisar till specialforskaren Saija Huuskonen på Naturresursinstitutet i Finland.

Att blanda upp tallen med gran kan också vara en bra strategi för att minska betesskadorna på tall, resonerar man på Metsä

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 01 oktober 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste