Så många besökte Skogsstyrelsens träffar om granbarkborren

Skogsstyrelsens många träffar för skogsbrukare som vill prata och veta mer om granbarkborren har gett resultat.

Foto: Skogsstyrelsen

Mer än 5 000 personer har besökt Skogsstyrelsens drygt 70 skogsträffar om granbarkborren som myndigheten anordnat i år. Av de deltagare som svarat på en enkät om träffarna, ansåg 95 procent att de hade fått ny kunskap om problematiken. Över hälften av de svarande har också vidtagit åtgärder i skogen efter träffen.

– Ett av granbarkborreprojektets viktigaste mål är att vi ska öka kunskapen och medvetenheten hos den enskilde skogsägaren om granbarkborre och hur man kan begränsa skadorna. Det här tycker jag visar att vi lagt resurser på rätt saker, säger Kerstin Ström vid Skogsstyrelsen, projektledare för samverkansprojektet Stoppa Borrarna.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 30 september 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste