”Avsikten med det nya systemet är att skicka tydligare signaler vilken råvara industrin vill ha”

Blir massaveden mera rättvist bedömd med det nya mätsystemet? Vi tog ett snack med Lars Björklund på Biometria, som varit med i arbetet med att ta fram Prima-Sekunda.

Lars Björklund på Biometria har varit med och tagit fram det nya klassningssystemet för massaved – Prima-Sekunda.
Foto: Pierre Kjellin

Arbetet med att ta fram det nya mätningssystemet för massaved – Prima-Sekunda – är en process som på sätt och vis började för över tio år sedan, berättar Lars Björklund.

De flesta massavedstravarna då som nu var tillräckligt bra för industrins behov, med i regel några få stockar som överskred kvalitetsgränserna i varje trave. I det gamla systemet bestämdes en vrakandel.

– Då tyckte man att det borde vara bättre ifall man kom överens om en generell tolerans mot de enstaka procenten vrak – då snabbar man på mätprocessen när man inte behöver mäta och gräva efter de här felaktiga stockarna, när de utgör en är så pass liten andel. En stor del av de felaktigas stockarna är tillredningsfel – någon kvist eller klyka – som inte är så allvarliga fel för industrin, förklarar Lars Björklund.

Bara två klasser från början

Från början ville man bara att det skulle vara två klasser – prima och sekunda, och om stockarna inte klarade kraven för någon av klasserna så skulle det bli mätningsvägran:

– Av olika skäl kom vi fram till att vi ville differentiera det felaktiga virket utefter orsakerna till felet. Och alla i arbetsgrupperna blev övertygade om att det blev bättre, det skulle ge bättre möjligheter för köparna att styra mot det virke man vill ha, genom att skapa en rangordning mellan de allvarliga och mindre allvarliga felen, fortsätter Lars Björklund.

Bättre möjligheter

På sätt och vis ger Prima-Sekunda större möjligheter för både köparna och säljarna att påverka mätutfallet, resonerar Lars Björklund. Och nämner som ett exempel att hur det virke som inte klarar sekunda-gränsen tas emot av industrierna: 

Lars Björklund visar den lathund som virkesmätarna använder sig av.
Foto: Pierre Kjellin

– Det kan ibland vara timmerbilsföraren som själv mottagningskontrollerar virket. Han kontrollerar att det har tagits bilder och ser att det är rätt virke på lasset. Sedan kör han in på industrin, och då kanske virkesmätarna upptäcker att det finns vissa fel i en av travarna, så att den traven inte klarar sekunda-gränsen. Då kan köparna tycka att det här är virke som vi inte ville ha, men nu ligger det hos oss – och någonting ska vi betala för det. Och denna kategori virke måste man ha en benämning för och då fick det bli ”utskott”.

Utskott bör finnas med i prislistan

Och nu ser man att det är olika tillämpningar på industrierna när det gäller om man antingen ska göra mätningsvägran eller släppa in virket som inte klarar Sekunda-gränsen på industrin och prissätta det. När virket lämnat mottagningskontrollen och till mätstationen, och man där hittar fel som gör att traven inte klarar sekunda-gränsen, då är grundregeln att den är utskott.

– Vårt råd är att det alltid bör finnas med utskott i prislistan. På något sätt bör man i alla fall ha med utskott i avtalet, säger Lars Björklund.

I mottagningskontrollen vid industrin förväntas man kunna upptäcka det som är uppenbara fel – fel trädslag i lasset eller att man till exempel ser att en väsentlig andel av lasset är torrstockar eller övergrova stockar.

– Och hittar man fel så är det mätningsvägran som är grundregeln – om man inte har avtalat någonting annat.

Högre krav på säljaren

Lars Björklund är noga med att betona att Prima-Sekunda jämfört med det gamla mätsystemet ställer högre krav på säljaren att sortera virket rätt redan i skogen:

– Förr så kunde man göra så att man lade på en grip med fel sortiment – exempelvis björk i barrmassan – för att fylla upp ett lass och få bort virket från avlägget. Men så ska man alltså inte göra längre.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 30 september 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste