Så återskapar Sveaskog strandzoner

Mer material och hinder i strömfåran. Så gör Sveaskog för att åstadkoma en naturligare miljö i Mörrumsån.

Mörrumsån vid Fridafors kraftverk. Foto: Wikipedia/Entheta

Den nästan 20 mil långa Mörrumsån, vars källflöde ligger i Lindshammar i Småland, är den största av åarna som rinner genom Blekinge där den mynnar i Östersjön. Ån har använts som både transportväg och för kraftproduktion och – med sin tidvis rika förekomst av lax – som skafferi.

Nu satsar statliga Sveaskog på att restaurera strandzonerna längs ån, för att återskapa miljöer som försvunnit i takt med att Mörrumsån exploaterats.

Det Sveaskog gör är att återföra stora stenblock, grus och ved i strandzonerna och i vattnet.

– Åtgärderna ger bland annat öringen mer skydd och gömslen samt skapar naturligt grunda områden med lagom stark ström för öringen i yngelfasen. Insatserna med stock och sten innebär också mer insektslarver, vilket gynnar fågelarter som strömstare och kungsfiskare, säger Ida-Maria Rigoll, platschef och fiskemästare vid Mörrums Kronolaxfiske.

Även om många av de tidigare aktiviteterna sedan länge har avstannat så påverkar de fortfarande livet i och i anknytning till ån i olika omfattning. Följden av detta blir att strömmen blivit mindre varierad, bottensubstratet blir packat och finare material spolas i väg. Detta medför att artrikedomen minskar. Exempelvis har den viktiga kantzonen helt ändrat karaktär, vilket påverkar öringens möjlighet till skydd och gömsle längs ån.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 24 september 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste