Så nyttjar du barkborrens fiender i skogen

Många kämpar nu med att få ut granbarkborreangripna granar ur sin skog – men det finns träd som du bör lämna kvar, för att motverka skadegöraren. Skogsstyrelsens insektsexpert förklarar.

 

Dubbelögad bastborre.
 Foto: Mittuniversitetet


Det är väl känt att så kallade riskbestånd – granbestånd som redan förra säsongen hade skador av granbarkborren – bör avverkas. De flesta vet också att angripna granar där inte all bark ramlat av så fort som möjligt bör tas ut ur skogen.

För att göra kampen mot granbarkborren så verkningsfull som möjligt kan man också hålla utkik efter granar i skogen som trots insektsangrepp gör mer nytta ifall de lämnas kvar. Skogsstyrelsens insektsexpert Gunnar Isacsson reder ut begreppen:

– Vi har några viktiga kompisar i skogen som hjälper oss i kampen mot granbarkborren. Och det är arter som konkurrerar med granbarkborren om utrymmet under barken. Och jag pratar speciellt om allmän barkbock, dubbelögad bastborre och sextandad barkborre, förklarar Gunnar Isacsson i en video som finns på bland annat Skogsstyrelsens hemsida och på sajten Youtube.

Allmän barkbock – granbarkborrens fiende, och skogsägarens vän. Foto: Wikipedia

Gynna fienderna

Gynna arter som äter granbarkborren: Exempel på djurarter som äter granbarkbarkborren är hackspettar, styltflugor och parasitsteklar. Allmänna barkborren äter innerbark men också barkborrelarver som kommer i vägen för den. Allmänna barkbocken fyller på träden underifrån, så de gynnas om man lämnar högre stubbar av barkborredödade träd.

Kapa och lämna kvar högstubbar: Gör gärna högstubbar av granar som har mycket gnag av allmänna barkbocken. Det ger bra vinterföda åt hackspettar, och larverna konkurrerar bort granbarkborren.

Låt angripna granar som du hittar i skogen i höst-vinter stå kvar, de kan istället göra nytta i skogen. De flesta arter som äter granbarkborre övervintrar i de angripna träden.

Här är några av de viktigaste rovdjuren som äter granbarkborre: Styltflugor, myrbaggar, parasitsteklar och hackspettar.

 

Sextandad barkborre. 
Foto: Rune Axelsson/SLU

 

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 18 september 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste