Skogsstyrelsen överklagar inte lavskrikedom

Skogsstyrelsen har beslutat att inte överklaga de så kallade lavskrikedomarna från mark- och miljödomstolen. Det innebär att den berörda markägaren har rätt att avverka om domen vinner laga kraft.

Domarna från mark- och miljödomstolen från 27:e augusti gäller totalt fyra avverkningsanmälningar i samma område i Gävleborg där Skogsstyrelsen hade sagt nej till avverkning, med hänsyn till att fågelarten lavskrika häckar och har sin livsmiljö i områdena. Skogsstyrelsen bedömde då att ytterligare avverkning riskerade leda till en minskad livsmiljö för fågelarten. 

Lavskrika fotograferad i Finland.
Foto: Wikipedia

– Tre av ärendena har redan varit i högsta instans en gång och processen har pågått i tre år. Nu har vi fått prövat hur domstolen ser på de enskilda fallen. Vi har noga övervägt och kommit fram till att ännu en prövning i högre instans inte skulle ge ytterligare vägledning. Därför överklagar vi inte, säger Charlotta Ryd, Skogsstyrelsens distriktschef i Gävleborg.

Tre av ärendena, som första gången kom in till Skogsstyrelsen 2015, har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen som gett beskedet att Skogsstyrelsen har rätt att fatta beslut om artskyddsärenden i samband med avverkningar. De tre ärendena var de första i sitt slag som Skogsstyrelsen fattat beslut om sedan Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket beslutat om gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogen.

Ärendena skickades sedan tillbaka till lägre instans, mark- och miljödomstolen, för ett avgörande i de enskilda fallen.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 17 september 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste