De bygger ny biobränslefabrik

Setras sågspån ska bli till fossilfri bensin och diesel. Nu startar bygget av fabriken som ska tillverka den fossilfria motsvarigheten till råolja.

Foto: Setra Group

År 2030 har fordonsdrivmedeltillverkaren Preem som mål att tillverka 3000 000 kubikmeter fordonsdrivmedel vids sina raffinaderier i Lysekil och Göteborg.

Ett viktigt steg för att nå detta mål är att Preem bildat bolaget Pyrocell tillsammans med träindustrikoncernen Setra. Pyrocells affärsverksamhet ska bestå av tillverkning av så kallad pyrolysolja, och därför bygger man nu en helt ny anläggning intill Kastets sågverk i Gävle för tillverkning av oljan.

Pyrolysoljan ska sedan raffineras till diesel eller bensin vid Preems raffinaderier i Göteborg och Lysekil.

anläggningen beräknas kunna tas i drift under 2021 och produktionen kommer vara cirka 25 000 ton pyrolysolja per år.

2017 fick Setra 117 miljoner kronor i investeringsstöd för att bygga pyrolysanläggningen. Pengarna kommer från Naturvårdsverkets initiativ Klimatklivet, vars stöd går till klimatsmarta projekt som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå.

FAKTA Pyrolys

Pyrolys är en process där ett ämne snabbt hettas upp till en hög temperatur så att det fasta materialet förångas och kan kondenseras ut till en vätska. Genom pyrolys kan restprodukter från skogen, grenar, rötter, toppar och sågspån omvandlas till en olja som sedan kan raffineras till förnybar bensin och diesel. (Källa: Preem)

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 17 september 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste