Tillfälligt stopp för tallsågning i Braviken

Holmen gör temporära förändringar i produktionen vid ett av sina sågverk för att få avsättning för gran.

Holmens Timbers sågverk i Braviken några kilometer norr om Norrköping. Foto: Holmen

Angreppen av granbarkborren har varit ovanligt omfattande, framför allt i de centrala delarna av Europa – bland annat Tyskland och Tjeckien. Detta har bidragit till att mätta Europa-marknaden med sågade trävaror.

I ett försök att rädda så stor del av virkesvärdet som möjligt så slutar Holmens sågverk i Braviken utanför Norrköping tillfälligt att såga tall, för att i stället såga gran som är avsedd för export till USA.

Holmen kommer att återuppta sågningen av furu vid Braviken under första halvan av 2020.

– Vi kan konstatera att vi har svårt att få avsättning för alla granprodukter i Europa så därför börjar vi sälja till USA. Det är en stor marknad och vi ser goda möjligheter att avsätta en del av vår volym där. Konkret innebär detta att vi temporärt slutar såga tall och inför ett gransortiment med andra längder anpassade för USA, säger Johan Padel vd Holmen Timber.

– USA är världens största trävarumarknad och en intressant marknad för Holmen Timber, både nu när vi har en högre andel gran men också långsiktigt när vi ökar vår totala produktionsvolym. Vi har tidigare genomfört provleveranser dit och känner marknaden bra, nu kommer vi att växla upp i större skala. Dessutom finns avsättningsmöjligheter för timmer som även har viss mängd blånad som annars hade blivit barrmassaved, avslutar Johan Padel.

FAKTA Holmen Timber, Braviken

Råvara: Gran- och talltimmer
Produkter: Trävaror för snickeri och konstruktion samt impregnerade trävaror.
Driftstart: 2011

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 11 september 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste