Kammarrätten: Därför är det lagligt publicera avverkningsanmälningar

Publiceringen av avverkningsanmälningar är förenlig med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), anser Kammarrätten, som fastställt förvaltningsrättens tidigare dom. Motparten har inte bestämt sig för om man ska överklaga domen.

Skogsstyrelsens verktyg för att bland annat sköa efter avverkningsanmälningar.

Skogsstyrelsen har laglig rätt att publicera kartor över anmälda slutavverkningar utan att fråga markägaren om tillstånd. Det är innebörden av Kammarrätten i Jönköpings dom som meddelades häromdagen.

Det var för snart ett år sedan som Södra Skogsägarna hjälpte en markägare att överklaga Skogsstyrelsens publicering av dennes avverkningsanmälan.

Kammarrätten avslog under 2018 markägarens överklagande och slog fast att publiceringen av avverkningsanmälningar var i enlighet med dåvarande lagstiftning.

Ny lagstiftning infördes

Kort efter Kammarrättens dom infördes dock en ny lagstiftning gällande behandling av personuppgifter i hela EU – Dataskyddsförordningen, GDPR. Den nya lagstiftningen ger ett starkare skydd för den enskilde när det gäller behandling av personuppgifter, bedömde Södra Skogsägarnas skogsstrateg Göran Örlander som fungerat som markägarens ombud.

Skogsstyrelsen ansåg att markägaren inte ens hade rätt att överklaga myndighetens beslut, men Förvaltningsrätten i Jönköping slog då fast att Skogsstyrelsens publicering fick överklagas och beslutade även att personuppgifterna i avverkningsanmälan skulle tas bort på markägares begäran.

Då gick markägaren och Södra vidare och överklagade Skogsstyrelsens publicering till Kammarrätten igen, med hänvisning till att det nu fanns en ny lagstiftning om personuppgiftsbehandling (GDPR).

Stort allmänintresse

Den 29 augusti meddelade Kammarrätten sin dom, där man slår fast att Skogsstyrelsens publicering av avverkningsanmälningar är förenlig även med den nya lagstiftningen GDPR.

Ett argument som Kammarrätten hänvisat till är att det finns ett stort allmänintresse i att kunna ta del av avverkningsanmälningar:

”Publiceringen syftar till att skogsföretag, maskinlag och skogsinspektorer m.fl. ska kunna säkerställa att skog som avverkas också är anmäld. Informationen kan även vara av intresse för flera andra aktörer så som privatpersoner, myndigheter, organisationer och banker m.fl. Det finns därför ett stort allmänintresse av att få ta del av uppgifterna och publiceringen fyller därför en viktig samhällsfunktion”, skriver Kammarrätten i sin dom.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 05 september 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste