Virkeslagren växer

Virkeslagren i Sverige var betydligt större i somras jämfört med förra sommaren. Barkborreangreppen och en begynnande konjunktursvacka tros vara orsaken.

Foto: Pierre Kjellin

10,1 miljoner kubikmeter. Så stora var lagren av barrsågtimmer, massaved och flis i Sverige den 30 juni i år, enligt Skogsstyrelsens statistik. Det är en ökning med 36 procent jämfört med samma tid förra året.

Lagren av tall- och barrmassaved och har inte varit så stora sedan åren efter stormen Gudrun år 2005.

– Mycket tyder på att världsekonomin är på väg in i en lågkonjunktur. Faller efterfrågan på svenska skogsprodukter och produktionen minskar samtidigt som virkesavverkningen är relativt oförändrad, så innebär det stigande virkeslager. Även avverkning av skog angripen av granbarkborre kan ha påverkat, säger Stefan Karlsson utredare vid Skogsstyrelsen.

Fotnot: All statistik ovan gäller kubikmeter barkat virke (m³f ub).

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 03 september 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste