Så kan du försvåra för granbarkborren

Det finns faktiskt saker du som skogsägare kan göra på både lång och kort sikt för att motverka angrepp av granbarkborren. Att blanda in andra trädslag är en metod.

En skogsfastighet där granen är i absolut dominans är per definition ganska exponerad för risken för omfattande barkborreangrepp. Man kan ändå med ganska enkla medel öka granarnas motståndskraft mot skadegöraren i viss utsträckning.

Skogsstyrelsens granbarkborreexpert Gunnar ger några viktiga tips.

Inblandning av andra trädslag i ett granbestånd sägs minska risken för barkborreangrepp - stämmer det?
– Ja. Det har betydelse, men det finns ingen forskning som visar var gränserna går för hur stor procents inblandning av andra träslag som behövs för att minska barkborreangreppen. Men klart är att risken för barkborreangrepp minskar i en blandskog jämfört med ren granskog.. En faktor som kanske är ännu viktigare här, är att inblandning av andra trädslag gör att det är mycket mindre risk för att det börjar bli angrepp på granen. För det är mycket lättare för en barkborre att hitta en stressad gran ifall det finns fullt med lika gamla granar i beståndet. Om det i stället är glest med granar i optimal storlek och ålder och det står andra träd mellan granarna i beståndet så kommer de sent tillkomna barkborrarna slå sig ned i de granar där det redan är fullt med andra barkborrar. Och konsekvensen av detta blir att det blir för lite mat till barkborrarnelarverna så att de svälter ihjäl.

Gunnar Isacsson. Foto: Skogsstyrelsen

Spelar det någon roll för granbarkborren vilka andra träslag man blandar in i sitt granbestånd?
– Ja, det gör det. Man har funnit att det finns doftämnen i björken som granbarkborren tycker väldigt illa om. Forskning om detta pågår.

Hur kan skogsägaren enklast nyttja andra trädslag mot barkborren?
– Jag tror att en ganska enkel åtgärd skogsägare kan göra i röjning och gallring är att spara mycket björk i en rand runt granbeståndet. Det granbestånd man planterar växer  förr eller senare upp till att bli det äldsta och mest långväxta beståndet i sin omgivning. Och i det läget är det ju stor risk för stormfällningar i kanterna. Har man runt granbeståndet en randzon med björk och man får granar i kanten som stormfälls, så kommer björkarna verka hämmande på granbarkborren på våren – både för att björkarna skuggar och ger svalka runt de stormfällda granarna och för att de sprider en doft som barkborren inte gillar. Därmed minskar man också risken för barkborrens inledande förökning, för det är i vindfällen de förökar sig mest.

Finns det andra lövträd som kan verka hämmande på granbarkborren?
– Det är inte lika väl undersökt, men jag skulle gissa att eken rimligen bör lukta ganska illa för granbarkborren. Det är ju även många insektsarter som lever på eken.

Finns det andra saker man kan göra för att gynna barkborrens fiender?
– Om man har vindfällen i skogen så kan man ta bort lite bark och se ifall det är andra skadegörare som drabbat dem. Och ser man då att där är gångsystem som inte kommer från granbarkborren så är det bra att låta vindfället vara kvar. För då tjänar det som föda för andra barkborrar eller andra insekter som kan konkurrera med eller är direkta fiender till granbarkborren. Och det här gäller vindfällen av vilket trädslag som helst – om det inte är en tallmärgborre förstås, för den är ju en svår skadegörare på tallen.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 30 augusti 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste