”Sortera noggrannare i skogen"

Snabbare mätningsprocess och mindre tolerans mot fel trädslag. Det är några förändringar som följer med den nya kvalitetsklassningen för massaved – Prima-sekunda – som infördes den 1 augusti.

Ett viktigt syfte med det nya kvalitetsklassningssystemet Prima-sekunda som nu införts i all inmätning av massaved i Sverige är att ge en enklare mätningsprocess men också tydligare signaler från köparna till säljarna.

En förändring är att toleransen för fel trädslag i traven minskar:

– Man vill inte ha fel trädslag. Man vill ha koll på vilka trädslag som man får in i processen, helt

Peter Eklund, vd Biometria. Foto: Biometria

enkelt. Det här är ett sätt att öka förutsägbarheten i processen, förklarar Peter Eklund som är vd för Biometria – den nya organisationen för virkesmätning och redovisning.

Samtidigt innebär Prima-sekunda att man släpper lite på vissa andra krav; man tillåter till exempel röta i något större omfattning.

Vad är det som ligger bakom införandet av nytt kvalitetsklassningssystem?
– Den här förändringen påskyndas också av automatiseringen inom industrin. Vi bedömer att det blir lättare att mäta och att hela processen blir mera i linje med den nya bildmätningen som nu vinner mark. Man kan säga att de här två drivkrafterna är det som skapat den här förändringen. En konsekvens av det nya klassningssystemet är att man bör vara mer noggrann med sorteringen i skogen.

Hur kan Prima-sekunda komma att påverka prisbilden för skogsägaren?
– Om den här förändringen påverkar snittpriset hos skogsägaren så lär det styras utifrån hur de enskilda bolagen sätter priserna. Det viktiga för oss är att man inte ska använda virkesmätningen som konkurrensmedel, utan priset. Så det där är sin egen rörelse som sammanfaller med bildmätningen.

Bör skogsägaren räkna med att Prima-sekunda kan leda till förskjutningar i vissa sortiment?
– Det vi tror är att mängden som faller ut som bränsleved kommer minska, det vill säga att vi får en förflyttning av virkesvolymer från bränslesegmentet till massa och papper.

Men Prima-sekunda innebär inte att kvalitetskravet på massaved har sjunkit?
– Nej, det har snarare förändrats. Och förändringen pekar mot att andelen rundved som blir bränsleved kommer att sjunka, enligt en ganska samfällig bedömning som branschen gör.

– När man som skogsägare sitter och utvärderar vad det får för konsekvenser för det egna skogsbruket så måste man egentligen se i flera led; för det första – vad får jag för sortimentsförskjutning, och för det andra – hur påverkar detta mina totala intäkter. Sedan är det antagligen så att de aktörer som som köper bränsleved kanske förändrar sin prisbild för att vara konkurrenskraftiga.

Kan inte det nya virkesmätningssystemet också ses som en tydligare signal än tidigare till skogsägaren om att undersöka andra vägar för att få avsättning för sitt övergrova virke?
– Visst är det så. De olika aktörerna tar hand om det övergrova på olika sätt. En aktiv säljare är viktig.

Finns det inte också en risk att många skogsägare tolkar förändringen som att det inte längre är någon idé alls att odla fram övergrovt virke?
– Jo, men samtidigt finns ju det övergrova alltid där i skogen som i den gamla mätningen blev vrak. Det mesta talar för att man får börja sortera ut det övergrova i en egen hög i skogen. Och då blir sedan frågan vad man gör med den virkeshögen. Det övergrova kommer inte bara att försvinna till låga priser, utan det kommer troligen finnas köpare även framöver som konkurrerar om de stockarna.

Vad innebär då det nya mätsystemet för virkesmätarna?
– För virkesmätarna innebär det en förenkling. När jag vid något tillfälle har varit med vid träffar med skogsägare så märker man vilken aha-upplevelse det blir för dem när de förstår hur det nya mätsystemet fungerar

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 29 augusti 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste