Så här fungerar Prima/Sekunda

Den 1 augusti i år infördes den nya kvalitetsklassningen av massaved som ersätter den tidigare bestämningen av vrakandel på trave.

Tabellen är från Biometrias hemsida primasekunda.se

Mätningen blir snabbare och enklare eftersom mätaren endast behöver ange vilken kvalitetsklass traven har. För skogsägaren ska det bli enklare att förstå varför en trave bedöms ha kvalitetsbrister.

Mätningen har ökad tolerans för fel som har mindre betydelse för industrin, medan den har skärpta krav för fel med stor betydelse (t.ex fel trädslag, torrstock och övergrovt). Mätningen ska också ge tydligare signaler till säljarna om vad som efterfrågas.

Vad händer om en trave inte klarar kraven för Sekunda? I första hand blir traven mätningsvägrad redan i mottagningskontrollen. Om så avtalats kan den betalas med överenskommet utskottspris eller mätas in som annat sortiment, t ex bränsleved.

När gäller Prima/Sekunda? Klassning i Prima/Sekunda, utskott eller mätningsvägran gäller vid mätning av travar på fordon. Gäller all massavedsmätning där kvalitet bestäms för den enskilda traven. Prima/Sekunda gäller inte vid vissa större affärer som omfattar tågset, båtlaster (importvirke) eller flerstegskollektiv. Andelen vrak bestäms som tidigare på uttagna stickprov.

Prima/sekunda innebär att det är traven som mäts och bedöms. Stockar längs virkestravens utsidor ses som ett stickprov av traven. Felaktiga stockar räknas och omvandlas till procentandel av travens volym. Alla stockars ena ändyta kan ses och bedömas.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 30 augusti 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste