Domstol: Skogsstyrelsen gjorde ett dåligt jobb

Skogsstyrelsen i Hälsingland stoppade flera markägare från att avverka då man funnit lavskrika i området. Nu har markägarna fått rätt i högsta instans.

Lavskrika. Foto: Wikipedia

Sommaren 2016 sade Skogsstyrelsen nej till flera avverkningsanmälningar i trakterna av Vallsta i Hälsingland. Orsaken var att det gjorts observationer av fågelarten lavskrika i området.

Nu har markägarna efter en lång rättsprocess som inbegriper överklaganden och överprövningar, till sist fått rätt.

Här kommer ett kort sammandrag av en lång och lite snårig rättsprocess:

Efter Skogsstyrelsens avslag på avverkningsanmälningarna 2016 gick markägarna vidare till Mark- och Miljödomstolen, som upphävde Skogsstyrelsens beslut då den ansåg att myndigheten överträtt sina befogenheter; det ligger inte på Skogsstyrelsen utan snarare länsstyrelserna att utöva tillsyn när det gäller artskyddet, resonerade Mark- och Miljödomstolen.

Då överklagade Skogsstyrelsen tillsammans med Naturvårdsverket Mark- och Miljödomstolens beslut. Detta förde fallet till högsta förvaltningsdomstolsinstans – Mark- och Miljööverdomstolen. Där skickade man tillbaka ärendet till den rättsinstans som tidigare prövat ärendet – Mark- och Miljödomstolen, då denna instans aldrig hade prövat sakfrågan, det vill säga själva avverkningarna.

I veckan meddelade till sist Mark- och Miljödomstolen, med säte i Östersund, sin dom i fallet: Avverkningarna ska tillåtas eftersom Skogsstyrelsen saknade giltiga skäl att förbjuda dem, menar domstolen. Den pekar bland annat på att lavskrikan är förhållandevis vanligt förekommande och att Skogsstyrelsens utredning var bristfällig då den inte visade på antalet lavskrikerevir och att observationerna av fågeln var både gamla och att anses som osäkra.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 28 augusti 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste