Sjöarna allt brunare – så kan trenden vändas

Barrträdens dominans, dikning och trakthyggesbruk har förstärkt brunifieringen av sjöarna. Nu pekar forskare vid SLU och Lunds universitet på enkla åtgärder som skulle kunna vända utvecklingen.

Borasjön strax söder om Laxå – en starkt brunifierad sjö. Foto: Wikipedia

Vattnet i Sveriges sjöar och vattendrag har generellt blivit mycket brunare de senaste femtio åren.

Denna förändring av sjöar, som kallas brunifiering, medför flera negativa konsekvenser, både för sjöarnas ekosystem och för samhället. Fiskarter kan försvinna från en sjö som blir allt brunare, vattenreningsverken tvingas använda allt mer kemikalier för att rena allt brunare sjövatten och sjöar som blir allt brunare riskerar också bli oattraktiva för bad och sportfiske.

Men forskare vid SLU och Lunds universitet, som nyligen presenterade en studie om svenska sjöars brunifiering, pekar på flera åtgärder som kan vända trenden med ökad brunifiering av sjöar:

1. En återgång till mera lövträd och mindre barrträd närmast sjöarna. Barrträd, i synnerhet gran, planteras ofta ända ned till kanten av en sjö, vilket medför att organiskt material ackumuleras i långt högre omfattning än då samma mark varit bevuxen med lövskog eller användes som jordbruksmark.

2. Lämna vattenmättad mark, så kallad surdråg, orörda. Särskilt viktigt är det enligt forskarna när surdrågen har direkt förbindelse med sjöar och vattendrag.

3. Täpp igen diken och återskapa våtmarker. Gärna i kombination med kontinuitetsskogsbruk som innebär att skogen sköts utan att kalhuggas vid avverkning.

Att sjöar, bäckar, åar och älvar färgas bruna beror på att järn och organiskt material läcker från den omgivande marken ut i vattnet. Det är en naturlig process och ingenting som är unikt för Sverige. Bruna vatten är vanliga på hela norra halvklotet, men brunifieringen har accelererat rejält på grund av mänskliga aktiviteter.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 27 augusti 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste