Jordbruksverket: Utfodra inte viltet med sockerbetor!

En skadegörare på potatis och morötter som nyligen upptäckts i två områden i Sverige kan spridas till nya områden via sockerbetor som läggs ut i skogen till vildsvinen.

Det är en rotgallnematod, som är en art av rundmaskar som lever i jord och växtmaterial, som hittats inom två områden i Skåne och Blekinge nyligen. Det rapporterar tidningen Svensk Jakt.

Den rotgallnematod-art som hittats angriper de flesta lantbruksgrödor men är särskilt besvärlig på potatis och morötter. Jordbruksverket har satt igång ett omfattande arbete för att försöka förhindra spridning av skadegöraren.

Den aktuella rotgallnematoden kan överleva på nästan alla lantbruksgrödor och är därför svår att bekämpa.

– Det räcker alltså inte med att sluta odla potatis eller morötter för att bli av med den. En möjlig spridningsväg är med jord och en del i bekämpningen är att maskiner som körs mellan olika fält görs så rena från jord som möjligt. Vi för också diskussioner med branschen om hur skördade sockerbetor ska hanteras för att minska spridningsrisken, säger Kristofer Vamling, chef på Jordbruksverkets utsädesenhet, till Svensk Jakt.

Kristofer Vamling ser en påtaglig risk för att rotgallnematoden ska spridas till nya områden med sockerbetor som säljs som viltfoder och som sedan läggs ut i naturen.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 13 augusti 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste