Torka i regnskog i Alaska

I nederbördsrika sydöstra Alaska har det regnat ovanligt lite i sommar. Något som fått allvarliga konsekvenser för bland annat dricksvattenförsörjningen, fisket och vattenkraften.

Purple Lake på Annette Island i sydostligaste Alaska har kraftigt sänkt vattenstånd till följd av torkan i regionen just nu. Foto: US Forest Service

I de fuktiga och bördiga skogarna längs Alaskas sydostligaste landremsa, inklämd mellan Stilla Havet och Kanada, regnar det normalt sett över 3000 millimeter per år. Det ska jämföras med runt 1900 millimeter per år, som är årsnederbörden i de regnrikaste områdena i norra Lapplandsfjällen i Sverige.

Men sedan september 2017 har nederbördsmängderna på vissa håll bara varit 78 procent av de normala. Det som för svenska öron kanske låter som en ganska måttlig nederbördsminskning har på vissa håll fått svåra konsekvenser.

Alaskas sydöstra landtunga är bevuxen med tempererad regnskog, där bland annat högväxande cederträd återfinns.

Ett sådant exempel är ön Annette Island som ligger i en arkipelag i det sydostligaste hörnet av Alaska, nära gränsen till Kanada. Här har en knapp 20-procentig minskning av nederbörden bland annat resulterat i att vattenståndet i öns många sjöar sjunkit med i vissa fall flera meter.

Hela Alaskas sydöstra landremsa är huvudsakligen bevuxen med tempererad regnskog och kallas Tongass National Forest, vilken också utgöra världens största sammanhängande område med tempererad regnskog.

Hela sydöstra Alaska har sedan sommaren 2017 haft ovanligt lite nederbörd både under sommar- och vinterhalvåret.

Sportfisket, som är en viktig näringsgren för turismen i sydöstra Alaska, har drabbats bitvis hårt av torkan då både varmare vatten och sjunkande nivåer i vattendrag försvårat för både fisken och sportfiskarna.

Torkan och även det ovanligt varma vädret i sydöstra Alaska i sommar tros komma att bli allt mera vanlig framöver, som ett resultat av klimatförändringarna.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

Tongass National Forest. 

 

Artikeln publicerades torsdag den 08 augusti 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste