Här är träddöden som sker i det tysta

Den bildade på sina håll till och med större bestånd i Mellansverige. Nu står almen på randen till total utrotning. Vi har besökt Kilsbergens almrika sluttningar utanför Örebro – som idag för tankarna till skogsdöden i Europa på 1980-talet.

Almen är en av de vanligast förekommande och mest spridda arterna av ädellövträd i Sverige och återfinns på gynnsamma marker ända upp till Bergslagen och upp längs Östersjökusten ända upp till Sundsvall.

Almdominerat lövträdsbestånd utanför Lanna. Foto: PIERRE KJELLIN

På bra jordar på vissa håll i Mellansverige kan den även vara talrik i lövskogen. Nu dör så gott som alla levande almar i hela världen. En död som sker i det tysta i Sverige – trots att almen varit ett mycket vanligt träd i både parker, trädgårdar och i gårdsmiljö.

Döda almar och askar dominerar

Cirka en mil väster om Örebro övergår det öppna jordbrukslandskapet i skog där Kilsbergen reser sig i en svag sluttning åt väster. Längs en dryga sex kilometer lång sträcka mellan samhällena Lanna och Latorpsbruk domineras skogen i sluttningen ned mot åkrarna av alm- och askrik lövskog.

När man åker genom området idag möts man överallt av helt döda eller bitvis avlövade almar överallt i lövskogsområdena och i trädgårdarna längs vägen, samt även mängder av sjuka och döende askar. I de flesta lövskogspartierna är majoriteten ser en stor del av de fullvuxna träden ut att vara helt döda eller i slutstadiet av döende.

Forskarna letar efter friska almar

Överallt längs vägen mellan Lanna och Latorpsbruk syns döda almar i trädgårdarna och längs åkerkanterna.

Det kommer fortfarande upp många nya unga almar bland de döda, för att några år senare dö. Resultatet är en lövskog som på grund av all uppväxande sly är nästan ogenomtränglig.

Det ska finnas levande almar som är immuna mot almsjukan, och dessa exemplar eftersöks nu med ljus och lykta av skogsforskare.

Läs om hur du kan begränsa almsjukans spridning på SLU.se

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 05 augusti 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste