Skogssällskapet: här anlägger du våtmarken

Allt fler skogsägare vill anlägga våtmarker. Skogssällskapets våtmarksexpert tipsar om var man hittar de bästa platserna för en våtmark.

Chanserna att få ekonomiskt stöd för att anlägga en våtmark har ökat efter att Regeringen sköt i våras sköt till 200 miljoner kronor till våtmarksstöd.

Våtmark söder om Stockholm  Foto: Daniel Mott

Skogssällskapets vilt- och våtmarksexpert Carl Pfeiff delar med sig av några tips på hur man hittar den gynnsammaste platsen för våtmarken och minimerar kostsamma grävarbeten.

1. Återskapa tidigare våtmarker på fastigheten – det blir vackrare och minskar behovet av dyra grävarbeten. Ibland kan det räcka med att lägga igen ett befintligt dike och göra en vattenreglering.

2. För att hitta tidigare våtmarker på fastigheten eller områden med bra förutsättningar – titta i digitala kartor eller historiskt kartmaterial.

3. Om ovanstående inte ger tillräckligt med ledtrådar – inspektera dikena på fastigheten; Om diket är djupt är det för att få ut vattnet uppströms i låglänta marker. Det kan i så fall vara ett tecken på att marken passar som våtmark.

Källa: Skogssällskapet

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 05 augusti 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste