Regeringen öppnar för att stärka äganderätten

Regeringen tillsätter en utredning som ska lämna förslag till hur äganderätten till skogen ska stärkas. Utredningen ska också lämna förslag på nya flexibla skydds- och ersättningsformer.

Foto: Lars Rytter, Skogforsk

Äganderätten ska både värnas och stärkas. Den utfästelsen gav regeringen tidigare i sommar då man meddelade att en ny utredning tillsatts, med just detta uppdrag.

Förslagen från utredningen ska värna och stärka den privata äganderätten till skogen genom att stärka rättssäkerheten för markägare och företag, och säkerställa att markägare får den ekonomiska kompensation de har rätt till.

Utredningen ska också lämna förslag till nya eller utvecklade flexibla skydds- och ersättningsformer som ska kompensera markägare för inskränkningar i ägande- och brukanderätten.

– Det ska löna sig för markägare att värna allmänna intressen som biologisk mångfald, friluftslivsvärden och värden för rennäringen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i ett uttalande till media.

Utredningen ska redovisa sina förslag till Miljödepartementet senast 1 juli 2020.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 05 augusti 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste