Bra första halvår för Sveaskog

Sveaskog redovisar i sin delårsrapport för första halvåret både ökad omsättning och ett ökat rörelseresultat. Andra kvartalet var mer utmanande än det första.

Foto: Sveaskog


Rörelseresultatet Sveaskog redovisar för första halvåret uppgår till 832 miljoner kronor (775) en ökning med 57 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Företaget själva förklarar resultatet med ökade priser på produkterna jämfört med 2018.

Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad skogsråvara, ökade med åtta procent till 3 849 miljoner kronor (3 567). Priserna ökade i genomsnitt med tio procent medan de totala leveransvolymerna minskade med tre procent. Leveranserna av skogsplantor har ökat.

Sveaskogs vd och koncernchef Hannele Arvonen kommenterar resultatet: 
Marknadsläget för skogsindustrin var mycket god under fjolåret, men en avmattning har skett framförallt under det andra kvartalet i år. För massa, papper och kartong är detta speciellt påtagligt.  Ännu är priserna för sågade trävaror på en relativt hög nivå och växelkursen gynnsam vilket medför att svenska sågverk fortsätter producera, trots en ökad lageruppbyggnad. Ett ökat utbud av granträvaror, som ett resultat av granbarkborreangrepp, leder till ökad konkurrens och fallande priser för granträvaror.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 18 juli 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste