Utmanande andra kvartal för Södra

I Södras kvartalsrapport för andra kvartalet redovisar de ett rörelseresultat om 2 miljarder SEK jämfört med 2,26 miljarder SEK förra året. Med en avkastning på sysselsatt kapital på 19% överträffar de sitt eget mål på 10%. Nettoomsättningen för andra kvartalet 2019 uppgick till 6,2 miljarder SEK (6,6) och rörelseresultat uppgick till 861 miljoner SEK (1 318).

Foto: Södra

– De senaste årens goda skogskonjunktur är på väg att klinga av som en följd av att den globala ekonomins tillväxttakt minskar, likafullt utvecklades andra kvartalet väl för Södra. Emellertid kommer konjunkturavmattningen medföra lägre kvartalsresultat andra halvåret jämfört med föregående år. Alla affärsområden presterade goda resultat. Priserna på företagets huvudprodukter, marknadsmassa och sågade trävaror, har som väntat justerats ned, men låg på en fortsatt hög nivå under kvartalet, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

 

Södra fortsätter att satsa på vidareförädling inom bland annat korslimmat trä (KL-trä). Även satsningen på grön biometanol fortsätter, skriver företaget i ett pressmeddelande.

 

Under första halvåret ökade omsättningen med drygt en procent till 12,5 miljarder SEK (12,3). Rörelsemarginalen uppgick till 16% (18).

 

– Inom Södra Skog har arbetet med att hantera de stora angreppen av granbarkborren krävt särskilda insatser, och situationen utvecklades bättre än befarat även om skadorna är omfattande, konstaterar Lars Idermark.

 

Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 118 miljoner SEK (210), nästan en halvering sedan samma period förra året. 

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 juli 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste