Fortsatt för stora betesskador

Den årliga inventeringen av betesskador i ungskog i Norra Sverige, Äbin, visar i år  att skadenivån fortsatt ligger över en acceptabel nivå. Detta trots stora förbättringar.

Foto: Helena Delborn

Av de fyra nordliga länen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens 19 älgförvaltningsområden hade drygt hälften mindre betesskador jämfört med fjolårets inventering, men fortfarande över en acceptabel skadenivå. Samhället har genom Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen tagit fram ett mål att den årliga betesskadan på tall max får vara 2-5% för att kunna nå slutmålet att minst 7 av 10 tallar ska vara oskadade av klövvilt vid 5 meters höjd.

 

- Tyvärr kan vi konstatera att vi inte nått målet gällande rimliga betesskador eftersom drygt 10 procent av de inventerade tallarna har drabbats av betesskador under det senaste året. Vi har fortsatt för höga skador i samtliga län. Nu behöver alla parter ta sitt gemensamma samhällsansvar för att minska betesskadorna i och med det ökande behovet av skogsråvara både inom träindustrin och till omställningen mot ett fossilfritt samhälle, säger Torgny Hardselius, ordförande för Norra Skogsägarna

 

Det förekommer mellanårsvariationer i Äbin, likväl är betesskadorna stadigt över målet, meddelar Sveaskog i ett pressmeddelande.

 

- Vi ser en positiv utveckling i Jämtland och i delar av övriga tre län, säger Jonas Mårtensson, SCAs affärsområdeschef Skog. Det är mycket positivt och visar att jägare och skogsägare tillsammans med fokuserade insatser faktiskt kan bringa ned älgstammen till nivåer nära vad födotillgången långsiktigt kan bära. Vi har utmaningar kvar i alla regioner och vi är på inget sätt hemma än. Men nu ser vi att det går, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef SCA Skog.

Fakta: betesskadorna, länsvisa treårsmedel (Äbin 2019)
Län

Årsskada tall

Mål: max 2-5%

Tallstammar utan viltskador

Mål: minst 85%

Norrbotten 11,3% 61,4%
Västerbotten 10,5% 61,0%
Västernorrland 14,6% 64,0%
Jämtland 13,9% 56,1%

 

Martina Ljungdahl
Martina Ljungdahl
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 15 juli 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste