Fler vägar tillåter tyngre lastbilar

Vid halvårsskiftet fick Sverige ytterligare nästan 4 000 kilometer väg som tillåter tyngre lastbilar, upp till 74 ton. Innan året är slut kan nästan en femtedel av det statliga vägnätet var anpassat för den högre bärighetsklassen, BK4.

Ytterligare 4 000 kilometer statlig väg har öppnats upp för lastbilar upp till 74 ton. Innan årsskiftet räknar man med att 20 procent av det statliga vägnätet har anpassats till BK4. 

För ett år sedan öppnades de första vägsträckorna för BK4. BK4 innebär att vägen klarar lastbilar upp till 74 ton, vilket är 10 ton mer än som tillåts på vägar med den vanligaste bärighetsklassen, BK1.

Under våren har nya BK4-sträckor tillkommit i Norrbotten och Västerbotten och nu vid halvårsskiftet öppnas ytterligare nästan 4 000 kilometer väg i Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län.

– BK 4 innebär att färre fordon på vägarna kan ta samma mängd gods. Det gör industrins godstransporter mer effektiva vilket bidrar till klimatmålen, samtidigt som det stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv. På sikt förbättras även kapaciteten eftersom vägnätet utnyttjas effektivare, säger Catherine Kotake, regional direktör på Trafikverket.

Lastbilskombinationer för 74 ton är anpassade för den högre bruttovikten. Vikten fördelas på fler axlar vilket innebär att axeltrycket inte blir högre trots att fordonen väger mer. Det ställs också särskilda krav på stabilitet och accelerationsförmåga. I övrigt ser inte fordonen annorlunda ut än andra lastbilar.

Till slutet av året väntas B4-vägnätet ha vuxit med cirka 9 000 kilometer till totalt mer än 20 000 kilometer väg, vilket motsvarar en femtedel av det statliga vägnätet. I den nationella planen för transportsystemet finns ett anslag för satsningar för att stärka vägarnas bärighet som gör det möjligt att öppna 70–80 procent av de viktigaste statliga vägarna för BK4 fram till år 2029.

Det kommer att krävas en hel del förstärkningsarbeten för att kunna upplåta en större del av vägnätet för BK4. Trafikverket bedömer att cirka 800 broar behöver förstärkas tillsammans med 10 procent av de statliga vägarna.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 09 juli 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste