Ny kod för styrning av kooperativa företag

Viktigt steg för transparens och öppenhet i näringslivet när paraplyorganisationen Svensk Kooperation lanserar kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag.

De kooperativa och ömsesidiga företagen tar nu ett stort och viktigt steg i ökad öppenhet och lanserar Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Det är en kod som bygger på tydliga principer som ska rapporteras enligt modellen följ och förklara.

– Vi är stolta över att vi nu får ökad transparens och gör det ännu tydligare för medlemmar och omvärld hur kooperativa och ömsesidiga företag fungerar. Koden är en kraftsamling som klargör och manifesterar de kooperativa och ömsesidiga företagens särart och affärslogik, säger Tommy Ohlström, ordförande Svensk Kooperation.

Paraplyorganisationen Svensk Kooperation har tagit fram den nya koden, som är uppbyggd på åtta principer. Koden lyfter fram den kooperativa och ömsesidiga särarten som bygger på medlemsnytta, demokrati, långsiktig lönsamhet och socialt ansvar. Det är första gången som de kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige tar en fram gemensam kod. Koden ligger i framkant även ur ett internationellt perspektiv genom att den omfamnar alla kooperativa och ömsesidiga företag, oavsett bransch eller storlek.

– Kooperativa och ömsesidiga företag utgör det demokratiska näringslivet, och förenar både affärsnytta med demokratiska värderingar – helt i tidens anda. Företagsformen ramas nu in ännu tydligare genom denna nydanande kod som säkerställer transparens. Vi hoppas att detta ska ge spridning och bidra till den utveckling som sker internationellt för att stärka kooperativa och ömsesidiga företag, säger Tommy Ohlström.

Kooperativa och ömsesidiga företag är en betydelsefull del av svenskt närings- och samhällsliv och de 100 största företagen omsätter tillsammans 400 miljarder kronor och har över 100 000 anställda.

Den kooperativa företagsformen har länge haft en betydande roll inom de gröna näringarna. LRF, Lantmännen, Södra, Lyckeby Stärkelsen, Vara Lagerhus och Kristianstadsortens Lagerhusförening är alla exempel på ekonomiska föreningar.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 10 juni 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste