Helhetstänk viktigt för enklare hantering av vildsvinskött

Livsmedelsverket är en av dem som jobbar fram ett förslag om hur hantering av vildsvinskött ska bli enklare. I höst ska förslaget ut på remiss.

Livsmedelsverket tittar på hur hanteringen av vildsvinskött kan bli enklare. Foto: Mostphotos

Uppdraget kommer från regeringen och Livsmedelsverket samarbetar med branschorganisationer och myndigheter med stöd av Tillväxtverket.

– Tack vare en bred representation har vi under våren fått en god bild av och förståelse för vilka hinder och möjligheter som finns längs vildsvinets resa från skog till bord, säger Arja Kautto, projektledare vid Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Se helheten

Men det finns inte ett rätt svar på vad som behövs för att göra saken bättre.

– Vi måste se helheten; från en utvecklad jägarutbildning till efterfrågan hos konsument. En åtgärd, av eller för en aktör, räcker inte. Så vi måste fortsatt jobba tillsammans, säger Arja Kautto.

Marknadsföring och digitala lösningar

I diskussionerna om eventuella nya regler och volymer har livsmedelssäkerhet och gällande lagstiftning varit styrande. I arbetet har man använt sig av workshops och djupintervjuer. Mer marknadsföring och digitala lösningar för kommunikation mellan jägare och vilthanteringsanläggningar, är idéer som kommit upp.

–  Vi upplever att det finns en gemensam bild över vilka utmaningar som finns i respektive del av kedjan och deltagarna har angripit frågan ur ett helhetsperspektiv. Det är en komplex kedja med många aktörer men det finns ett stort engagemang och vilja att leverera mer svenskt, säkert vildsvinsskött, säger Arja Kautto.

Vad händer nu?

Sammanställning och konsekvensanalys
September: Remissrunda
30 november: Deadline för slutrapport till regeringen

Läs mer om regeringsuppdraget här: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/regeringsuppdrag2/analysera-mojligheten-att-forenkla-forfaranden-for-avsattning-av-vildsvinskott

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 07 juni 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste