Ett starkt första kvartal

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar en ökad omsättning och ett förbättrat resultat för första kvartalet 2019.

Rörelseresultatet för kvartal 1 blev 39,9 Mkr, vilket är en kraftig ökning jämfört med samma period föregående år.

– Bedömningen är att efterfrågan är fortsatt god, men att toppen på högkonjunkturen är passerad nu, utvecklingen på i första hand sågade trävaror är osäker för andra halvåret, säger VD Sture Karlsson.

Omsättningen för första kvartalet blev 997 Mkr (862). Föreningen levererade 1 461 tm3fub (1 401). Rörelseresultatet blev 39,9 Mkr (19,1).

Ökningen i rörelseresultatet drivs främst av högre volymer och priser samt god logistik. Under kvartalet avslutades huvudparten av avverkningarna i brandområdet, arbetet efter stormen Alfrida fortsätter.

Setra redovisar ett positivt rörelseresultat om 83 Mkr (92). Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5% av utestående aktier.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste