Stå upp för det svenska skogsbruket

En av Sveriges viktigaste naturtillgångar är vår skog. Skogen är inte bara en del av vår kultur och självbild, skogsnäringen är Sveriges enskilt största nettoexportör. Den skapar jobb, skatteintäkter och är en väsentlig del av vår handel med andra länder. 

Skogen och vår över hundra år gamla tradition av ett aktivt skogsbruk ger oss unika förutsättningar att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle genom övergången till biobaserade drivmedel och produkter.

Det aktiva svenska skogsbruket, som innebär att vi har fördubblat avverkningen de senaste hundra åren och ökat virkesförrådet med över 90 procent, är unikt i Europa. Bara Finland har mer skog än vi. Många länder har knappt någon skog kvar alls, ännu färre brukar den. I Sverige finns en vilja och en kunskap om skogen, som saknas i många andra länder. Detta skapar ibland problem, när andra länder med betydligt mindre kunskap om och förståelse för skogen försöker inskränka svenska skogsägares möjligheter att bruka sin skog.

Sverige behöver fler svenska ledamöter som står upp för svenska skogens självbestämmande i Europaparlamentet. Vi som bryr oss om skogen kan faktiskt göra skillnad. Det blev uppenbart under den innevarande mandatperioden, när Europaparlamentet skulle bestämma reglerna för hur utsläppen från skogsbruket ska bokföras, på EU-lingo LULUCF.

Ledamöterna i de gröna och socialdemokratiska partigrupperna ville hindra både avverkning och användning av produkter från skogen. De gjorde allt de kunde för att bioenergi och biomassa från skogen skulle behandlas som klimatbovar. I slutändan lyckades vi tillsammans med våra finska kollegor och andra ledamöter med förståelse för skogen säkerställa att reglerna är betydligt bättre än vad vi någonsin hade kunnat hoppas på i inledningsvis. Det går att som europaparlamentariker göra skillnad för skogen och framgångsrikt försvara det svenska skogsbruket.

Fastän EU inte har kompetens inom skogsområdet finns det krafter som mer eller mindre medvetet vill reglera skogspolitiken. En viktig uppgift är att slå vakt om det svenska självbestämmandet och förutsättningarna för den svenska skogen i all lagstiftning som på olika sätt berör skogen.

För en sak är säker. Skogsfrågor kommer inte att vara mindre aktuella i framtiden. Många frågor gick vår väg den här mandatperioden, men de flesta frågeställningar kommer tillbaka i en eller annan form. Det har mina 15 år i Europaparlamentet lärt mig. Så länge vi är många som engagerar oss och hittar allierade i andra länder har vi en chans. Men det förutsätter att vi fortsätter kämpa tillsammans, och att alla som värnar det svenska skogsbruket fortsätter att engagera sig även när besluten fattas genom krångliga processer långt borta i Bryssel.

Moderaterna har tagit strid för och kommer fortsätta att ta strid för Sveriges skogsbruk och vår rätt att bestämma över skogen. Vi vill öka skogsproduktionen och byta ut större volymer fossilbaserade produkter mot biobaserade. Moderaterna vill ha en lantbrukspolitik som placerar människan i centrum och skapar förutsättningar för en levande landsbygd med ett fortsatt svenskt hållbart skogsbruk. Det tjänar också klimatet och miljön på.

Christofer Fjellner (M) Europaparlamentariker

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 20 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste