Mellanskogspris till känd skogsprofessor

Professor Tomas Lundmark vid institutionen för skogens ekologi och skötsel på SLU är årets mottagare av Mellanskogs pris Träkronan.

Professor Tomas Lundmark vid SLU är årets mottagare av Mellanskogs pris Träkronan. Foto: Privat 

SLU professorn Tomas Lundmark var en av de inbjudna experterna under Föreningen Skogens höstexkursion 2018 och har på sistone synts också i den allmänna skogsdebatten, bland annat i filmen ”Skogen – räcker den?”, där han pratar om hur produktionen i barrskogsbestånd kan höjas markant med hjälp av gödsling.

Nu tilldelas han alltså Mellanskogs pris Träkronan, och juryns motivering lyder:

Tomas Lundmark har under många år oförtröttligt arbetat för att synliggöra den brukade skogens roll för ett framtida fossiloberoende samhälle. Genom saklighet, kunskap, humor och en stor pedagogisk skicklighet lyckas han förmedla sina viktiga forskningsresultat till både breda samhällsgrupper och beslutsfattare, såväl i Sverige som internationellt. Det gör Tomas Lundmark till en mycket värdig mottagare av Mellanskogs utmärkelse Träkronan 2019.

Priset Träkkronan delas varje år ut till en aktör som främjar skogsägandet och skogsnäringen. Utdelningen av årets prise sker under Mellanskogs föreningsstämma den 15:e maj.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste