Stor efterfrågan på barkborrefällor i landet

Fjolårets kraftiga barkborreangrepp var en ögonöppnare för många skogsägare som stod oskyddade och endast kunde jobba med sök och plock för att få bort angripna träd. I år verkar fler ha förberett sig då efterfrågan på barkborrefällor är stor hos återförsäljarna. 

 

Barkborrefällor i plast har flera fördelar. Sätts de ut i stor skala kan de bidra till en minskad spridning och förökning av granbarkborrar, och sätts de ut i mindre skala så utgör de ett bra hjälpmedel i övervakningssyfte. De giftfria fällorna är fleråriga och laddas med feromoner som lockar barkborrarna. Foto: Gyllebo Plantskydd


Barkborrefällors effektivitet i bekämpningen av skadeinsekten är ett omdiskuterat ämne där meningarna går isär. Forskningen på området är relativt begränsad och i många fall gammal. I Sverige är det endast Sveaskog som gjort mer storskaliga försök i modern tid, och i dagsläget har man även i Tyskland tagit beslutet att satsa på fällor i stor skala. Kontentan av tidigare försök är att det krävs fällor över större sammanhängande arealer på minst 1 000 hektar för att ge önskvärd effekt.

Anders Svensson på Gyllebo Plantskydd upplever att skogsägarna i allt högre grad tar bekämpningen av barkborren i egna händer i brist på initiativ från myndigheter. 
Foto: Gyllebo Plantskydd  

Bekämpa insekten

Som det ser ut i dag finns ingen organiserad kampanj och inga stöd riktade till skogsägare för inköp av barkborrefällor, men försäljningen är likväl hög.

– Skogsägarna vill inte bara sitta och se på när barkborren förstör deras skogar, utan bekämpa insekten så gott de kan, säger Anders Svensson på Gyllebo Plantskydd till Skogsaktuellt. 

Gyllebo Plantskydd jobbar med försäljning av både plantskydd och barkborrefällor, och modellen som företaget säljer är en så kallad fönsterfälla som tillverkas i Tjeckien. Fönsterfällan är helt giftfri och lockar barkborrarna med feromoner. 

– Vi säljer jättemycket fällor just nu, men vi märker också av den svåra situationen med barkborrar i övriga Europa så det är svårt med leveranser. Fjolåret var väldigt besvärligt för om vi i Sverige hade 3-4 miljoner kubikmeter skadad skog så hade man 30–40 miljoner kubikmeter skadad skog i Centraleuropa, berättar Anders. 

Han har själv skog i Skåne, men har än så länge klarat sig undan barkborreangrepp.

Tror du att skogsägare är medvetna om möjligheten att använda barkborrefällor för bekämpning? 

– De börjar nog att bli medvetna. Det har varit lite delade meningar, framförallt hos experterna som haft en lite ljum inställning till det här med fällor. Men vi upplever att skogsägarna nu tar saken i egna händer. De vill göra åtgärder, och inte stå med armarna i kors och vänta på att barkborrarna ska göra sitt. Man gör det man kan, och kan man vidta aktiva åtgärder så vill man som skogsägare gärna göra det. Fångar man 5 000–10 000 barkborrar i en fälla i maj så förökar de sig inte och blir 50 000–100 000 i augusti. 

Gyllebo Plantskydd började sälja barkborrefällor efter stormen Gudrun och i år har man fått dispens från Kemikalieinspektionen för försäljning av barkborrefällor. Hur många fällor som sålts hittills i år vet Anders inte, men leveranserna rullar på i en strid ström.

– Vi levererar fällor varje dag över hela landet, och hittills känns det som att vi kan möta efterfrågan. 

Har ni sålt fler fällor än i fjol? 

– I fjol sålde vi ingenting utan efterfrågan har kommit nu. Problemen uppstod ju i fjol och då blev man tagen på sängen av den stora skadenivån, och i år försöker man vidta åtgärder. 

När kan man sätta ut fällor för att det ska vara effektivt? 

– Med det kalla vädret som kommit nu är det nog några veckor kvar till huvudsvärmningen så än så länge finns goda möjligheter.

Skogsstyrelsens svärmningsövervakning visar att barkborrarna börjat röra på sig i Götaland, men enligt myndigheten väntas årets huvudsvärmning först vid nästa riktiga värmebölja i maj. De senaste dagarnas kalla väder, och på många håll även snöfall, kan förhoppningsvis bromsa upp barkborrarnas svärmning en aning.

Anders är också av den uppfattningen att det behövs många fällor för att få en bra fångsteffekt. Sätter man bara ut enstaka fällor blir det istället mer som en övervakning.

– Det är visserligen bra i sig. Man kan fånga några barkborrar och får bättre koll på när de svärmar och med vilken intensitet. Börjar man få barkborrar i fällan är det viktigt att gå ut i skogen och titta efter borrmjöl för att ta bort angripna träd, på det viset behöver man inte chansa, säger han. 

Kan man kombinera fällorna med exempelvis fångstvirke? 

– Ja absolut, alla åtgärder man vidtar mot barkborren är bra och viktiga, oavsett om det är fällor, fångstvirke, insekticidbehandlade nät eller om man avverkar och kör bort virket från skogen, säger Anders.

Klara bekämpningen bättre 

Han berättar att det inte bara är fällorna det är högt tryck på, utan även feromonerna till fällor och fångstvirke. Än så länge är tillgången god generellt, och Gyllebo plantskydd har blivit lovade feromoner för hela 2019 av sin leverantör. 

– Feromonerna tillverkas i Tyskland där de också har stora problem med barkborre, så åtgången är påtaglig. Där är det ett något varmare klimat och barkborrarna svärmar mer eller mindre kontinuerligt under hela sommaren. Om man är orolig för två svärmningar i Sverige så räknar man i Tyskland med upp till fyra svärmningar, säger Anders.  

Han menar att man, med tanke på Sveriges jämförelsevis lindriga angrepp, borde kunna klara av bekämpningen bättre. Det har hörts röster från flera håll som menar att de stora skogsbolagen, skogsägarföreningarna och även regeringen borde ta ett större ansvar för bekämpningen, något som Anders håller med om. 

Lite senfärdigt 

– Har man inga alternativ så får man använda de metoder och redskap som finns, men allt verkar lite senfärdigt. Omfattningen av fjolårets angrepp upptäcktes ganska sent och sedan tar det ytterligare tid innan det vidtas några åtgärder. Av de stora aktörerna upplever vi att Södra är de som jobbat mest aktivt och faktiskt tagit ansvar och även Skogsstyrelsens insektsexperter, men inte myndigheten som helhet. säger Anders och fortsätter: 

– Det är synd att så många hamnat på efterkälken i det inledande skedet, men det är lätt att vara efterklok och vem vet, kanske det kalla vädret vi har nu dämpar angreppen så pass att det inte blir den katastrof många var rädda för. 

Han tycker ändå att beredskapen varit för dålig och att det pratas för mycket om vad man ska göra, utan att någonting faktiskt görs. 
 

Om fångstfällor i plast

Relativt god tillgång trots stor efterfrågan i hela Europa.

Giftfria (godkända i certifierat skogsbruk).

Kan användas flera år.

Lockmedel/feromoner finns tillgängligt och är lätt och ofarligt att hantera.

Lägre effektivitet jämfört med insekticidfällor.

Placeras lämpligtvis ut på färska hyggen, 15 meter från hyggeskant och 30 meter. mellan fällorna. 

Kräver tillsyn och måste tömmas med jämna mellanrum.

 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 maj 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste