Har skogsägare rätt att klaga på Skogsstyrelsens vägledning?

Det prövas just nu i högsta förvaltningsdomstolen efter oklara besked i tidigare instanser. Ärendet gäller en avverkning där en ideell organisation motsatt sig avverkningen av ett skogsområde där Skogsstyrelsen informerat om miljöhänsyn vid en vägledning.

Skogsägares rätt att klaga på Skogsstyrelsens vägledningar i olika ärenden prövas just nu i Högsta förvaltningsdomstolen i ett ärende med en omstridd avverkning. Foto: Sveaskog 

– Eftersom vi har två domar från lägre instanser som pekar i olika riktningar, så är det bra att vi får möjlighet till ett avgörande i en principiellt viktig fråga genom att Högsta förvaltningsdomstolen nu meddelat prövningstillstånd, säger Emil Bengtsson, chef för Skogsstyrelsens distrikt i Göteborg i ett nyhetsmeddelande.

Vägledning till skogsägaren

Historien bakom ärendet är enligt Skogsstyrelsen denna:

Vid en avverkning öster om Göteborg i slutet av 2016 gav Skogsstyrelsen en vägledning till skogsägaren i samband med avverkningsanmälan. Genom vägledningen informerade Skogsstyrelsen om vilken miljöhänsyn som skogsvårdslagen kräver.

En ideell naturvårdsorganisation tyckte då att skogen inte bör avverkas och vände sig till förvaltningsrätten. I maj 2017 kom beslutet från förvaltningsrätten som innebar att vägledningen inte är att se som ett beslut och därför kan det heller inte överklagas.

Ändrade domen

Föreningen överklagade då domen till kammarrätten som i oktober 2018 ändrade domen. Kammarrätten ansåg att vägledningen i detta fall ska ses som ett beslut som är möjligt att överklaga.

Efter att ha fått två olika domar i olika instanser beslutade Skogsstyrelsen att överklaga kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen som beviljat prövningstillstånd.

Det bör tilläggas att Skogsstyrelsen under 2018 gjorde cirka 2 200 vägledningar nationellt om miljöhänsyn och åtgärder för återväxt efter avverkning.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 14 maj 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste