Ingen avmattning för intresset att avverka

Skogsstyrelsens statistik visar att arealen avverkningsanmäld skog fortsatt ligger på en hög nivå jämfört med tidigare år. En av huvudorsakerna tros vara granbarkborren.

Hittills i år har närmare 80 000 hektar anmälts för slutavverkning vilket enligt Skogsstyrelsen är en ökning med 22 procent jämfört med de första fyra månaderna 2018. Foto: Björn Schubert 

Enligt Skogsstyrelsens månadsstatistik uppgick den totala avverkningsanmälda arealen i hela landet till 17 364 hektar under april månad, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma månad 2018.

Arealen ökade i hela landet förutom i Norra Norrland där den istället minskade med 40 procent till 2 733 hektar. I Södra Norrland ökade den anmälda arealen med 41 procent och uppgick till 4 356 hektar. I Svealand var ökningen 31 procent och arealen uppgick där till 4 794 hektar. Götaland uppvisade den största avverkningsanmälda arealen för april på tolv år med en ökning på 35 procent till 5 482 hektar.

På länsnivå

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 18 av 21 län. Största ökningen skedde i Blekinge län där arealen nästan tredubblats. I Kalmar län fördubblades den anmälda arealen. Det är den högsta noteringen för april månad sedan 2007 för dessa två län.

Skogsstyrelsens siffror visar också en markant ökning av den avverkningsanmälda arealen i Västernorrlands och Värmlands län med 60 respektive 55 procent. Ökningen beror enligt myndigheten sannolikt på de omfattande angreppen av granbarkborre i Götaland och Svealand.

Hittills i år

I Västerbottens och Norrbottens län minskade den anmälda avverkningsarealen med 44 respektive 36 procent. I Uppsala län var minskningen 13 procent.

Hittills i år har 79 534 hektar anmälts för avverkning vilket är 22 % mer än under de fyra första månaderna 2018.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 14 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste