Hon belönas för skötsel av tätorsnära skog

Cecilia Lundin och Täby kommun är mottagare av Naturskyddsföreningens Skogspris 2019. Cecilia mottar priset för att på ett utomordentligt sätt utvecklat vård och skötsel av kommunens tätortsnära skogar och öppna landskap.

För sitt arbete med att utveckla Täby kommuns tätortsnära skogar och landskap tilldelas Cecilia Lundin Naturskyddsföreningens Skogspris 2019. Foto: Naturskyddsföreningen 

I sitt arbete för Täby kommun har Cecilia Lundin startat upp nyskapande projekt, som exempelvis nyplantering av ädellövskog. Hon har också jobbat aktivt med att föra en konstruktiv dialog med lokalföreningar som Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Hembygdsföreningen.

Välstrukturerade planer 

Enligt Naturskyddsföreningen, som delar ut Skogspriset, har hon genom välstrukturerade planer för naturparker, kulturmiljö och fornvård bidragit till ett förbättrat naturskydd och en ökad biologisk mångfald. Dessutom har hennes intresse bidragit till att inspirera andra kommuner till liknande arbete.

Viktiga insatser 

– Det känns roligt att få uppmärksamma Cecilia Lundins och Täby kommuns viktiga insatser för skogens biologiska mångfald. När skogspolitiken inte räcker till är enskilda initiativ som gör skillnad oerhört viktiga, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Om Naturskyddsföreningens Skogspris:

Naturskyddsföreningen vill med Skogspriset särskilt lyfta fram de markägare som gör stora insatser för biologisk mångfald och skogens sociala värden. Priset delades ut på Naturskyddsföreningens rikskonferens i Kristianstad.

Skogspriset 2019 består av ett konstföremål gjord av Kenneth Derlow. Prisföremålet föreställer en räv, fångad mitt i språnget. Mottagaren av Naturskyddsföreningens Skogspris 2019 får också ett diplom med juryns motivering.

 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 13 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste