Södra lanserar riskkarta i kampen mot granbarkborren

Södra har kartlagt områden dit barkborrarna söker sig för att försöka underlätta bekämpningsarbetet. Efter ett lyckat försök i småländska Långasjö lanseras nu en karta över hela Götaland.  

Kartbilden visar områden vars färg går från kallt till varmt – ju varmare färg, desto högre risk har skogen att angripas av granbarkborre. Inledningsvis kommer skogsägare kunna ta del av kartan via sin inspektor, men från och med juni ska den finnas tillgänglig via skogsägarwebben. Foto: Södra 

Södras nya riskkarta visar inte faktiska angrepp, utan lyfter istället fram områden i skogen där risken är hög för granbarkborreangrepp. 

 – Vi och många andra i branschen försöker kartlägga granbarkborrens faktiska angrepp, men inser att vi många gånger kommer in försent. Med denna karta kan vi styra våra steg i rätt riktning och ha en möjlighet att avverka skog som fortfarande går att använda till sågbart virke, säger Henrik Holmberg, Skötsel- och entreprenörsutvecklare Södra i ett pressmeddelande.

Lyckad testperiod

Enligt Södra har kartan tagits fram med utgångspunkt i skogsägarföreningens kanske mest utsatta område, Långasjö. I arbetet med att ta fram kartan har områden som avverkats på grund av insektsangrepp använts för att identifiera områden med liknande karaktär. Eefter en lyckad testperiod i Långasjö verksamhetsområde lanseras nu kartan för hela Södras verksamhetsområde.

Stor tidsbesparing

– Kartan är en stor tidsbesparing för vår redan ansatta fältpersonal, de kan direkt se vart på en fastighet vi ska lägga tyngdpunkten för fältinventering, säger Anders Jakobsson, chef för Långasjö verksamhetsområde.

Riskkartan kommer i första hand bli tillgänglig för all Södras fältpersonal under maj månad, och föreningens medlemmar kan då ta del av kartan tillsammans med sin inspektor. Under juni kommer sedan skogsägare själva kunna ta del av kartan genom att logga in via sodra.com. Kartan gäller för hela Götaland och innehåller därmed information om alla fastigheter. Skogsägaren kan dock enbart själv ta del av sin egen fastighetsinformation.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 10 maj 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste