Skogsbränslen – hur hållbara är de?

Det har Skogsstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att undersöka, för att se om svenska skogsbränslen lever upp till EU:s hållbarhetskriterier för skoglig biomassa.

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för genomförande av direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Underlaget kommer att ligga till grund för regeringens bedömning om befintligt regelverk redan motsvarar kraven som ställs i direktivet. Foto: mostphots 

Sverige ska genomföra EU:s så kallade förnybartdirektiv, för främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, som beslutades om i december 2018. Direktivet innehåller hållbarhetskriterier för skoglig biomassa.

Minskar risken

Förnybartdirektivet kräver att det ska finnas övervaknings- och kontrollsystem som minskar risken att biomassan kommer från en produktion som inte är hållbar. För att kunna göra den bedömningen behöver regeringen ett underlag från Skogsstyrelsen som beskriver de regelverk och åtgärder som finns i dag.

Viktig del

– Att ta ut bioenergi ur skogen är en viktig del av omställningen till ett fossilfritt samhälle och där behöver vi säkerställa att det sker på ett hållbart sätt. Därför känns det bra att vi kan bidra med vår expertis, säger Svante Claesson, utredare vid Enheten för policy och analys i ett pressmeddelande.

I början av september i år ska Skogsstyrelsen lämna över underlaget till regeringen.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 10 maj 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste