Ökad andel tillväxtstörningar hos tall

Vid inventering av tallplanteringar under hösten 2018 upptäcktes en högre grad av tillväxtstörningar jämfört med året innan. Enligt Skogforsk är orsaken till störningarna ännu okänd och man fortsätter nu utreda saken med fältförsök.

Antalet tallar med tillväxtstörningar som dubbla eller flera toppskott var högre under hösten 2018 jämfört med både våren 2018 och med fjolåret. Skogforsk försöker nu fastsälla orsaken med hjälp av fältförsök. Foto: Karl-Anders Högberg, Skogforsk

Skogforsk är ledare för ett försök, där även deltagare från Södra, Sveaskog och Skogsstyrelsen ingår, och inom vilket man har inventerat tallföryngringar under våren och hösten 2018.

Högre frekvens

Av de plantor som inventerades under hösten hade 16,8 procent dubbla eller flera toppskott, vilket enligt Skogforsk är en klart högre frekvens än vid vårinventeringen då 4,1 procent missväxta tallar upptäcktes.

Även förekomst av så kallade proleptiska skott, det vill säga skott som skjuter under sensommar och höst, och antalet knoppar i översta knoppkransen var högre i höstinventeringen. I höstinventeringen ingick fyra sådda objekt, dessa visade sig också ha störningar men i mindre omfattning än planteringar.

Är oroande

– Den högre frekvensen tillväxtstörningar som konstaterades i höstinventeringen är oroande. Osäkerheten kring vad som ligger bakom problemen kvarstår. Den extrema sommaren 2018 kan ha spelat en roll, men på vilket sätt är oklart, säger Karl-Anders Högberg, ansvarig forskare på Skogforsk i ett pressmeddelande.

Skogforsk fortsätter nu att leta efter orsaken till problemen och planerar för experiment i fält under 2019. Dessutom kommer inventeringar att göras under våren 2019, dels återinventering av resterande objekt från våren 2018, och dels objekt som ligger längre västerut i Götaland.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 maj 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste