Hunton flyttar hem tillverkningen till ny fabrik för den nordiska marknaden

Norska Hunton firar i år 130 år, och under denna tid har företaget upplevt många mot- och medgångar. Efter en nystart i mitten av 2000-talet och beslutet att starta en egen försäljningsavdelning tar man nu steget att flytta hem tillverkningen av träfiberisolering till en ny fabrik i norska Gjövik. 

 

Ett par kilometer utanför tätorten Gjövik i Norges inland har Hunton byggt sin nya fabrik för tillverkning av träfiberbaserad isolering. Efter att ha hämtat hem produktionen från Polen märker man nu sin produkt som ”Nativo”. Foto: Hunton 


Hunton beskriver sig själva som ”företaget som vägrar att dö”, och den starka kopplingen till hemorten Gjövik och dess befolkning har under företagets 130 åriga historia varit avgörande för Huntons överlevnad.

Allt började 1889 när grossisten Lars Amundsen Enger började använda den lokala floden Hunnselva och dess vattenfall till produktion – och namnet Hunton Brug var fött. Fabriken producerade då i första hand träpapp, baserat på egenproducerad trämassa.
 

När anläggningen nått full produktion kommer den förbruka upp till 70 000 kubikmeter granflis per år. Flisen bearbetas tills den får en fiberull-liknande konsistens och pressas sedan till isolerskivor. Foto: Hunton

Ur askan 

Efter lågkonjunkturer och en stor fabriksbrand 1937 såg det mörkt ut för Hunton, men Gjöviks dåvarande ledare Niels Ödegaard vägrade ge upp Hunton. Han samlade tillräckligt med kapital för en ny fabrik där man istället började tillverka träfiberplattor för inomhusbruk till byggsektorn.  

Ytterligare fabriksbränder på 1950- och 60-talet blev till slut för mycket för Hunton som gick i konkurs 1991, men trots att fabriken till och med tagits bort på de nya kommunkartorna vägrade de nya ägarna, fackföreningarna och bygdens befolkning att ge upp Hunton. 

Efter mycket hårt arbete reste sig Hunton ur askan, och i mitten av 2000-talet började man ta formen av ett modernt företag på en säker ekonomisk grund. Den nya fabriken genomgick en rad förbättringar både inom produktionen men också vad gäller brandsäkerheten. Man tog också ett viktigt beslut att avsluta försäljnings- och distributionssamarbetet med Byggma för att istället satsa på en egen försäljningsavdelning och på så vis nå direkt ut till kunden.
 

Huntons isolering finns både som skivor och lösull för inblåsning i väggar och tak. Trots inhemsk råvara är priset relativt låg på grund av svag konkurrens.  Foto: Hunton 

Vuxit stadigt

2012 övergick Hunton från att tillverka enskilda produkter, till att leverera hela byggsystem, något som beskrivs som en stor förändring. Och nu, sju år senare, har Hunton alltså byggt en andra fabrik i Gjövik till vilken man flyttar hem produktionen av sin träfiberbaserade isolering.  

– Vår isolering har historiskt sett varit, och är fortfarande en nischprodukt, men nischen har vuxit stadigt i och med att människor blivit mer miljömedvetna, säger Arne Jebsen, VD för Hunton till Skogsaktuellt. 
 

Arne Jebsen, vd för Hunton säger att företagets produkter är en del av en växande, grön nisch och att efterfrågan ökat de senaste åren. Foto: Hunton  

Nordiska marknaden 

Träfiberisoleringen har tidigare legotillverkats i Polen, men valet att flytta hem produktionen har flera fördelar.

– Fabriken i Polen var bra för den europeiska marknaden, men frakten till Norge var väldigt dyr. Den nya fabriken i Gjövik är tänkt för den nordiska marknaden, har lite större kapacitet vad gäller produktionen och är också bättre ur miljösynpunkt eftersom vi kan minska transportavstånden, säger Arne.

Gynnsamma transportlösningar

Norges stora import av diverse produkter gynnar också Hunton när det gäller transporter. 

– Norge exporterar egentligen bara olja och fisk, och båda de sakerna transporteras på speciella sätt. Men i och med att Norge importerar så mycket varor och produkter innebär det också att möjligheten till returlast med återvändande lastbilar är mycket stor vilket ger ekonomiskt gynnsamma transportlösningar, berättar han. 

Tillverkningen i Norge innebär enligt Arne också att man har ändrat lite i tillverkningsprocessen. Förutom att man nu helt kan använda lokalt virke från sågverk i en omkrets på maximalt 100 kilometer är det också mindre tillsatser i isoleringen vilket ska göra den ännu renare och bättre för miljön. 

Hur många jobbar i den nya fabriken? 

– I dag är det runt 15 personer som jobbar i två skift, men det kan vara några fler beroende på hur mycket vi behöver ha i lager. Planen är att gå upp i treskift till hösten och efterhand kommer det jobba mellan 40–50 personer i den nya fabriken. Det har varit väldigt bra efterfrågan, men det återstår lite intrimning av maskiner och personal innan vi når full produktion. 

Hur ser efterfrågan på träfiberisolering ut i norden? 

– Vi ser att marknaden för ”grön” isolering har förändrats de senaste åren och både Sverige och Finland verkar ha ett stort fokus på miljö och hållbarhet. Norge kommer troligtvis kunna bli den största marknaden på sikt, men just nu säljer vi mest i Sverige. 

Vilka är det som köper isoleringen? 

– Det är lite olika. Byggvaruhuset Bauhaus har det på lager, det kan vara en husfabrik som vill bygga ett ”grönare” hus och det kan också vara en privatperson som köper den hos någon av våra återförsäljare. 

Huntons svenska säljkontor, som även ansvarar för Danmark, ligger i Malmö och man har även ett mindre lager och tillkapningsstation i Borås. Eftersom isoleringen är skrymmande går den dock i regel direkt från fabriken till kund. 

När det gäller storlek och mått på träfiberisoleringen erbjuder Hunton samma mått som finns för isolering av mineralull och enligt Arne är de vanligaste tjocklekarna 45–200 millimeter. 

Hur ser det ut med brandsäkerheten? 

– Vi får mycket frågor kring brandsäkerheten och vi gör så att vi tillsätter ett brandhämmande medel för att isoleringen inte ska kunna brinna. Vår isolering är godkänd för byggnader upp till tre våningar, och vill man bygga högre så får man ta in en brandkonsult för att göra en bedömning för just det projektet, säger Arne och fortsätter:

– Produkten har sålts och använts i länder som Tyskland och Schweiz i över femton år och marknadsandelen ligger på närmare tio procent, så tekniskt sett fungerar isoleringen väldigt bra i byggprojekt.  

 

Positiva egenskaper hos träfiberisolering

  • Återvinningsbar
  • Lagrar kol
  • Upp till tio gånger bättre förmåga att 
  • hantera fukt jämfört med mineralull
  • Hög värmelagringskapacitet
  • Mycket goda ljudisolerande egenskaper
  • Förkolnar vid brand
  • Irriterar inte huden eller ger utslag

 

 

Björn Schubert
bjorn.s@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 08 maj 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera