Hon prisas för sin kamp mot almsjukan

Genom sitt engagemang för almen har Karin Wågström på Skogsstyrelsen starkt bidragit till att man lyckats hålla almsjukan i schack på Gotland. För det tilldelas hon ArtDatabankens Naturvårdspris 2019.

Sedan 2005 har man på Gotland jobbat intensivt med att fälla och transportera bort 35 000 sjuka almar, något som gett resultat i kampen mot almsjukan. Frontfigur för denna offensiv är Karin Wågström på Skogsstyrelsen, som tilldelades ArtDatabenkens Naturvårdspris 2019 tidigare i april. Foto: Theresia Borgman 

Almen har på många håll i Sverige närmast utrotats på grund av almsjukan. För Gotland är Almen särskilt viktig då den räknas som karaktärsträd i det gotländska änget. Träden, som kan bli upp till 500 år gamla, är också viktiga för den biologiska mångfalden då de enligt SLU är värdar för omkring 250 arter och används delvis av ytterligare omkring 420 arter.

Ingen annan förklaring

När Almsjukan påträffades på Gotland för 13 år sedan var Karin Wågström en av de som direkt var med och drog igång bekämpningsåtgärder, och hittills har över 35 000 sjuka träd fällts och körts till värmeverk för destruering. Enligt Skogsstyrelsens bedömning finns 90 procent av Gotlands Almar kvar, jämfört med 10 procent på Öland där sjukdomen aldrig bekämpades. Idag är Gotland det framgångsrika exemplet med sannolikt det största kvarvarande skogsbildande almbeståndet i Europa.

Enligt Karin finns det ingen annan förklaring än att det hårda jobb som hon och många andra laget ner gett resultat, när upp emot 90 procent av Gotlands almar kunnat räddas. Foto Tomas Carlberg

– Det finns ingen annan förklaring till det än att det är de bekämpningsinsatser vi genomfört som är orsaken. Om vi inte hade dragit igång bekämpningsåtgärderna och bara stått på sidan och sett på, skulle vi i bästa fall ha haft 10 procent av almarna kvar på ön i dag. Så har utvecklingen varit på alla andra håll i världen, där almsjuka har härjat. Så tycks situationen också vara på Öland, dit almsjukan kom ungefär samtidigt som till Gotland, men där man inte har gjort några bekämpningsåtgärder, säger Karin Wågström i en intervju med Natursidan.

Känns inspirerande

Denna bekämpning kostar dock pengar, pengar som riskerar att försvinna. Argumenten mot bekämpningen är enligt SLU att man aldrig kommer kunna besegra almsjukan, utan bara fördröja almdöden. Argumenten för en fortsatt bekämpning är att Gotland, om någon plats, har förutsättningar att på sikt skapa en resistent population av almar. Enligt SLU innebär en försvunnen almpopulation både ett akut hot för ett stort antal rödlistade arter som är knutna till alm och samtidigt en förlust av värdefull kulturmiljö.

– Att årets naturvårdspris går till Karin Wågström för hennes arbete med att bekämpa almsjukan på Gotland känns inspirerande. Vi behöver dessa goda exempel på lyckade naturvårdsinsatser för att inspirera fler att agera. Det Karin gjort är en stor vinst för den biologiska mångfalden, säger Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken SLU i ett pressmeddelande.

Juryns motivering:

Karin Wågström tilldelas ArtDatabankens Naturvårdspris 2019 för sitt arbete med att bevara almen på Gotland. Karin är en eldsjäl med positivt sinne och har gjort en enastående insats för almen, almens följeslagare och biologiska kulturarv, på Gotland och därmed i Sverige och i Europa! Karins engagerade arbete har gått utöver hennes yrkesroll.

Med kreativitet, kloka samarbeten och en enorm envishet har Skogsstyrelsen med Karin i spetsen hittat finansiering och möjligheter att bekämpa almsjukan. Tack vare att Karin tidigt involverade markägare och lokalbefolkning, initierade kunskapsuppbyggnad och koordinerade ett kontrollprogram har almsjukan fram till idag hållits i schack.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 30 april 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste