2018 var skogsskadornas år

Nya siffror från Skogsstyrelsen visar att skogsskadorna ökade kraftigt under 2018 på grund av torkan, de omfattande bränderna och barkborreangreppen. Myndigheten menar också att multiskadad ungskog är ett växande problem i norr.

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme orsakade skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Samtidigt stod granbarkborren  totalt sett för betydligt större skador än bränderna. Foto Hampus Paulsson 

– Vi konstaterar att 2018 var ett mycket skadedrabbat år för skogen med stora förluster för skogsägarna, främst på grund av det torra och varma vädret. Nu fokuserar vi en stor del av resurserna på att begränsa angreppen av granbarkborre i framför allt södra Sverige som kan explodera än värre i år om vi får ännu en varm och torr sommar, säger Hans Källsmyr, Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare i ett pressmeddelande.

Mycket stor risk

Granbarkborren har enligt Skogsstyrelsens och branschens uppskattningar förstört så mycket som fyra miljoner kubikmeter skog i Sverige under 2018, vilket är betydligt mer än sommarens bränder som skadade drygt 2 miljoner kubikmeter.

Tillsammans med aktörer från skogsbruket och länsstyrelser har Skogsstyrelsen startat ett särskilt samarbetsprojekt som helt fokuserar på att begränsa angreppen.

– Det finns en mycket stor risk för stora utbrott av granbarkborre i södra och stora delas av mellersta delen av landet i år. Därför behöver skogsägarna nu ha koll på nya angrepp och ta ut den skogen så snart som möjligt. Se till att färska vindfällen av gran tas om hand i god tid innan svärmningen av granbarkborren sätter igång våren 2019, säger Hans.

Multiskadade ungskogar

Enligt Skogsstyrelsen inträffade under 2018 sammanlagt 121 skogsbränder som var större än 0,5 hektar. De omfattade en yta på totalt 12 700 hektar. Kårbölebranden i Ljusdal var störst med 8 400 hektar följd av branden i Trängslet i Dalarna som omfattade 2 500 hektar.

Men inte bara barkborrar och bränder, utan även fjolårets svåra torka dödade många träd i framförallt plantskog, men på Gotland drabbades också äldre skog. I de fyra nordligaste länen ser Skogsstyrelsen en oroväckande ökning av multiskadade ungskogar, där tall och gran drabbas av återkommande angrepp från en rad skadesvampar och andra skador som angriper i ett nytt och mycket aggressivt mönster.

Framförallt rör det om törskate, snöskytte, knäckesjuka, gremmeniella, granrost, grankotterost och skvattramrost, samtidigt som tallen ofta skadas av älgarnas bete.

Skarptandad barkborre

När det gäller lövskog så fortsätter almsjukan att decimera antalet almar, och enligt Skogsstyrelsen är det mycket ovanligt att se almar som är grövre än 15 centimeter i brösthöjd i södra delarna av landet.

Skarptandad barkborre är en annan insekt som enligt Skogsstyrelsen normalt ska finnas norr om Dalälven, men som nu påträffas allt oftare i Halland. Där har till och med döda träd konstaterats efter angrepp.

Största skogsskadorna nationellt 2018:

Granbarkborren: 3-4 miljoner kubikmeter
Skogsbränder: 2,1 miljoner kubikmeter (23 000 hektar)
Multiskadad skog i norra Sverige: cirka 100 000 hektar
(multiskadad skog är benämningen på ungskog, främst tall, som drabbats av både svampsjukdomar och betesskador av vilt samtidigt)

Källa: Skogsstyrelsen 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 18 april 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste