Arbete för skogens vatten belönas

Årets våtmarksstipendiat går till Lennart Henriksson från Hyssna i Marks kommun i Västra Götaland. Lennart får utmärkelsen bland annat för sitt stora engagemang för skogens vatten.

Lennart Henriksson, fil.dr. i ekologisk zoologi och specialist på vattenekologi tilldelas 2019 års våtmarksstipendium på 35 000 kronor för sitt arbete för skogens vatten. Foto: Våtmarksfonden 

Lennart Henrikson från Hyssna i Västergötland är fil.dr. i ekologisk zoologi och specialist på vattenekologi. som sin specialitet. Han är en av landets ledande profiler i vattenvårdsfrågor och har tidigare varit verksam vid bland annat WWF där han initierade arbetet med skogens vatten och inte minst kopplingen till skogsbrukets olika metoder.

Blå målklassning

Utveckling av planeringsmetoden Blå Målklassning, som används vid framtagandet av skogsbruksplaner, är till stor del Lennarts förtjänst. Ett annat praktiskt exempel på Lennarts vattenvårdande insats är hans initiativ och projektledarskap för återskapande av den 50 ha stora Lilla Attsjön utanför Växjö.

Juryns motivering

Juryns motivering för utnämnandet av Lennart Henriksson till årets Våtmarksstipendiat lyder såhär:

Lennart Henrikson tilldelas Våtmarksstipendiet 2019 för sin mångåriga vattenvårdande insats på alla plan, med särskilt stort engagemang för skogens vatten. Återskapandet av Lilla Attsjön som genom detta blivit en mycket värdefull fågellokal är ett praktiskt exempel på Lennarts stora drivkraft för levande vattenmiljöer. Lennart har ett sätt som inspirerar och han tar alla tillfällen att på sitt pedagogiska sätt sprida kunskap om våtmarkernas stora värde i allmänhet och den biologiska mångfalden i synnerhet.

Stipendiet kommer delas ut på Våtmarksfondens konferens på Aspenäs Herrgård i Lerum den 8 maj. Då närvarar också Våtmarksfondens ordförande Björn Sprängare och Ragn-Sellsföretagens ordförande Erik Sellberg.

Om våtmarksstipendiet 

Våtmarksstipendiet är ett erkännande till en person eller organisation som utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker för fåglar av hög kvalité. Stipendiet är instiftat av stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells AB. Syftet med stipendiet är att stimulera arbetet med att bevara, skapa och sköta våtmarker. Stipendiet är på 35 000 kr.

Källa: Våtmarksfonden 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 18 april 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste