Avverkningsanmälningar fortsatt på rekordnivåer

Genom barkborrar och stormar fortsätter antalet avverkningsanmälningar ligga på en rekordhög nivå. Noteringen för mars 2019 är 16 procent högre än samma månad ifjol.  

Avverkningsanmälningarna fortsätter att ligga på en hög nivå, mycket på grund av stormar och barkborreangrepp. Foto: Björn Schubert 

Totalt avverkningsanmäldes 18 103 hektar i hela landet under mars månad, vilket enligt Skogsstyrelsen är den högsta siffran på tolv år. Den höga siffran beror till stor del på barkborrens härjningar och stormarna Alfrida och Jan.

Alla landsdelar 

Arealen avverkningsanmäld skog ökade enligt Skogsstyrelsens statistik i alla landsdelar förutom Södra Norrland, där den minskade med 24 procent till 3 799 hektar. I Norra Norrland är arealen oförändrad och ligger på 2 429 hektar. I Svealand ökade den anmälda arealen med 74 procent och uppgick till 5 266 hektar. Det är den högsta noteringen för mars månad i Svealand sedan 2007. I Götaland var ökningen 29 procent och uppgick till 6 608 hektar.

På länsnivå

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 16 av 21 län. Största ökningen procentuellt var i Örebro län. I Stockholms län, Kalmar och Värmland var ökningen mer än en fördubbling av den anmälda arealen. Det är den högsta noteringen för mars månad sedan 2007 i alla dessa fyra län men också i Uppsala och Västra Götalands län. I Jämtlands län minskade den anmälda arealen istället med 41 procent.

Stormen Alfrida 

Ökningen i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Västmanlands län beror enligt Skogsstyrelsen sannolikt på stormen Alfrida. I Västerbottens län beror ökningen av anmälda arealer delvis på stormen Jan.

Skogsstyrelsens statistik visar att det under årets första kvartal 2019 anmälts 25 procent större areal jämfört med samma period förra året.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 18 april 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste