Stormvirke skeppas ut för att rädda virkesvärden

Efter stormen Alfrida i vintras som fällde flera hundra tusen kubikmeter skog har Sveaskog nu tillsammans med andra aktörer börjat skeppa ut virke. Från Hargs hamn går båtar till Sverige, Finland och Tyskland.

Fram till sommaren kommer i snitt en båt i veckan att lämna Hargs hamn i Uppland lastade med timmer och massaved till kunder i både Sverige, Finland och Tyskland. Foto: Sveaskog

– Det är en logistikutmaning av stora mått. Vi har kort tid på oss att avverka det här virket, och har varit snabba med att rigga för att köra in det till hamnen samt göra affärer som möjliggör detta. Så det har varit många inblandade i hela kedjan, säger Roger Johansson, marknadschef i Sveaskogs marknadsområde Syd i ett pressmeddelande, och fortsätter:

- Det är viktigt att den stormfällda skogen tas omhand snabbt, så att den inte hinner förlora i kvalitet och värde. Utöver det har vi granbarkborreproblematiken som kommer krypande norrut. Granbarkborrar trivs i vindfällen, så stormen har bidragit med perfekt yngelmaterial.

Tolv båtar

Planen är att sammanlagt tolv båtar ska frakta barrmassaved till två mottagare längs norrlandskusten, nämligen Vallvik och Domsjö.

– Det motsvarar ungefär 50 000 kubikmeter. Förutom virke från Sveaskogs mark och privata skogsägare som vi avverkat hos, har den stora volymen blivit möjlig att erbjuda våra kunder tack vare att vi samarbetar med andra skogsföretag i regionen. Så vi hjälps åt i branschen att få detta att hända, säger Roger.

Leverera timmer 

Virkesleveranser ska också gå till Tyskland dit tre båtar går från Hargs hamn, och till Finland dit två båtar ska leverera timmer.

– Även kring timmertransporterna har vi samarbetat med andra skogsföretag, så en båt är vikt åt Mellanskog medan övrigt virke kommer från egen skog och såväl små som stora leverantörer. Flera av våra trogna virkesleverantörer drabbades hårt av stormen, och vi har hjälpt så många som möjligt att upparbeta stormfällen för att rädda virkesvärden även hos dem, säger Roger och tillägger:

- Jag är glad att vi på Sveaskog har kunnat nyttja våra styrkor och förmågor inom affärer och logistik på ett sätt som gynnar både våra kunder och andra aktörer i branschen.

Enligt Sveaskog kommer båttransporterna med skogsråvara från Hargs hamn, som ligger vid Upplandskusten mellan Forsmark och Norrtälje, att pågå fram till sommaren. I snitt planeras en båt i veckan.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 17 april 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste