Replik från Sveriges Radio kring nyckelbiotoper

Sveriges Radio P1:s Kaliber svarar nu på Sveaskogs kommentarer till sitt radioprogram "Striden om skogen" där man menar att Sveaskog agerar missvisande och vilseledande.

Kaliber har granskat 120 fall där olika skogsbolag varit inblandade. För Sveaskog finns 48 aktuella fall, men enligt Kaliber väljer bolaget istället att ta upp 124 objekt ur radioprogrammets researchmaterial där man i tidigare dialog redan sållat bort ett stort antal fall. Foto: Skogsstyrelsen  

Kaliber har tittat på 120 fall av avregistrerade och avverkningsanmälda nyckelbiotoper på Holmen, SCA, Bergvik, Svenska kyrkan och Sveaskogs marker. För Sveaskog handlar det om 48 fall. Ett par av dessa fall har vi tittat djupare på och funnit höga naturvärden. 

I samband med att vi har gjort granskningen har vi varit helt öppna med vårt material och skickat det till bolagen som har kunna gå igenom materialet och lämna kommentarer. Granskningen innehöll från början två skilda delar med olika fall och olika frågeställningar, men efter rimliga svar och synpunkter från bolagen, inte minst från Sveaskog, valde vi att ta bort den ena delen.

När Sveaskog skriver om 124 fall har de valt att publicera det research-material som de fått ta del av för att kunna reagera och ge korrekta svar. De bortser ifrån att vi lyssnat på deras förklaringar och valt att inte gå vidare med den ena delen av granskningen - och de använder den borttagna delen i sin kommentar om det som faktiskt publicerats.

Vi tycker det är anmärkningsvärt att ett statligt bolag agerar så.

När det gäller kritiken som Sveaskog har fått av certifieringsorganet FSC rapporterar vi om tre fall som är belagda. I dessa tre har Sveaskog fått kritik för sina naturvärdesbedömningar, en större avvikelse från 2016/17 och två mindre avvikelser 2017 och 2019. 

 

Lena Pettersson, reporter

Annika H Eriksson, redaktör

Kaliber, Sveriges Radio

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 17 april 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste