Svensk furu – för en klimatsmart altan

Genom att bygga altan i svensk furutall istället för kinesisk komposittrall kan man minska koldioxidutsläppen avsevärt. Detta visar en livscykelanalys av fem vanligt förekommande material för altanbyggen.  

Genom att använda sig av svensk furu till sitt altanbygge kan man minska koldioxidutsläppen med upp till tio gånger jämfört om man bygger i kinesisk komposittrall. Foto: Åke E:son Lindman

– Jag är inte förvånad att det tryckimpregnerade altandäcket visar lägst global uppvärmningspotential. Tryckimpregnerat furu är ett miljömässigt hållbart och mycket beständigt material, säger Johan Fröbel som är chef på teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä i ett pressmeddelande.

Tio gånger

Enligt livscykelanalysen har ett altandäck med tryckimpregnerad svensk furutrall lägst belastning på klimatet samtidigt som det avger lägst koldioxid av de fem testade altanmaterialen.

Näst bäst ur klimatsynpunkt är enligt analysen en altan med trall av träslaget ipé, följt av betong och lärk. Näst störst klimatpåverkan visade sig en altan med komposittrall tillverkad i Tyskland ha, och allra störst klimatpåverkan har en altan med komposittrall tillverkad i Kina, som avger mer än tio gånger så mycket koldioxid som en altan i tryckimpregnerad svensk furu.

Förnybart material

- Trä är ett förnybart material som binder koldioxid och även om de importerade träslagen ipé och lärk inte avger mycket mer CO₂ än den tryckimpregnerade svenska furun, blir utsläppen för transport till Sverige tydliga i slutresultatet, säger Martin Erlandsson från IVL Svenska Miljöinstitutet.

I livscykelanalysen jämfördes klimatpåverkan för fem olika material för att bygga altan: tryckimpregnerad furu i träskyddsklass NTR/AB, sibirisk lärk, ipé (ett tropiskt träslag), träplastkompositer tillverkade i Kina respektive Tyskland, samt betongplattor.

Läs den fullständiga livscykelanalysen och sammanfattningen på Svenskt Träs webbplats

Livscykelanalys (LCA)

En livscykelanalys är en metod som används för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från att naturresurser utvinns till dess att produkten inte används längre och måste tas om hand.

IVL Svenska Miljöinstitutet och Teknologisk Institut i Danmark, DTI, står tillsammans bakom denna LCA av koldioxidutsläpp från olika material för fem olika altandäck. I LCA:n antogs de förväntade genomsnittliga livstiderna vara 30 år för tryckimpregnerad furu i träskyddsklass NTR/AB, ipé, träplastkompositer och betong. Sibirisk lärk förväntades ha en genomsnittlig livstid på 15 år och behöver därefter bytas ut för att hålla i 30 år som de övriga altanmaterialen.

Källa: Svenskt Trä 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 april 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Björken, vilken multikonstnär!

Krönika: In i det sista tänkte jag att det här får bli en krönika om det stundande EU-valet och skogens roll. Men sen åkte jag söderut och mötte vårens spirande grönska vilket för en stund upplöste politikens virrvarr ur sinnet. Särskilt närvarande var björken – i form av höga pollenhalter och alla små musöronen som kommit att klä, de tidigare nakna grenverken. Och jag kände att det skulle vara på sin plats för mig, som skogsvetarstudent i björkarnas stad, att tillägna Sveriges vanligaste och kanske alldagligaste (?) lövträd en krönika. För även om få anser att björken är kungen i djungeln, så är den ständigt aktuell och inte minst inom skogsbruket där den är på frammarsch.

 

Kommentera