Granulatform ska öka askåterföringen

Skogsstyrelsen presenterade nyligen en ny produkt med tillhörande teknik och logistik för askåterföring i skogen. Genom att pressa askan till granulatform hoppas myndigheten att askåterföringen som kompensation för grotuttag ska öka för att undvika utarmning av näringsämnen.  

Med hjälp av ny teknik pressas askan till små kulor i en pilotanläggningen för granulering vid Stockholm Exergi AB:s anläggning i Värtan. Formen för askan betydligt mer lätthanterlig. Foto: Daniel Glimtoft 

När grot, som är ett viktigt bränsle för värmeverk, tas ut ur skogen i samband med slutavverkning minskar förråden av näring och mineraler i marken, något som kan bli bestående.

Denna näringsbrist leder till tillväxt- och produktionsminskning på längre sikt, samtidigt som det också finns risk för att avrinnande vatten försuras. För att kompensera för förlusten av näringsämnen kan man enligt Skogsstyrelsen sprida askan efter förbränning av grotflis i skogen. Askan innehåller näringsämnena från skogsbränslet och på så sätt skapas ett kretslopp.

Så låga siffror

Problemet som Skogsstyrelsen ser är att det i dagsläget bara är omkring 25–30 procent av arealen biobränsleuttag som återförs till skogen i form av ren biobränsleaska, något man delvis menar beror på att askan är svår att frakta, hantera och sprida.

- Med så låga siffror kan vi inte säga att skogsbränslet är hållbart och lagen säger dessutom att man ska kompensera för uttaget. Med det vi presenterat i dag hoppas vi på allvar öka askåterföringen i Sverige, säger Stefan Anderson, markspecialist på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Små kulor

Den 11 april genomförde Skogsstyrelsen en visning av den nya produkten askgranuler tillsammans med tillhörande hanterings- samt spridningstekniken i Södertälje. Produkten har tagits fram i ett pilotprojekt lett av Stockholm Exergi och Ecofor AB, i samarbete med Skogsstyrelsen.

Genom sin granulatform kan askan spridas effektivt med helikopter, samtidigt som fördelningen av näringsämnen blir bättre jämfört med krossaska. Foto: Stefan Anderson, Skogsstyrelsen

Med hjälp av ny teknik pressas askan till små kulor, som enligt Skogsstyrelsen både är lättare att lagra, transportera och sprida än vanlig krossaska. Granulerna ger dessutom en bättre spridning av näringsämnen i skogen och klibbar inte fast i transportkärl och spridare. Helikopterspridning är en effektiv metod som möjliggörs genom granulatformen och som visades upp i Södertälje.

Fungerande kretslopp

Stora mängder aska kommer varje år från Stockholm Exergi AB:s anläggning i Värtan genom eldning av skogsbränsle. Därför har företaget Ecofor AB i samarbete med bland annat Stockholm Exergi byggt pilotanläggningen för granulering av askan.

- För oss på Stockholm Exergi är det viktigt att hela tiden utveckla vår verksamhet till att bli mer och mer hållbar. Omställningen till biobränslen är central och det medför hänsynstaganden för att säkra ett fungerande kretslopp. Att återföra näringsämnen i askan efter biobränsleförbränning till skogsmark är ett sätt att ta hållbart ansvar inom den växande biobränsleindustrin. Vi hoppas att många andra företag vill göra samma sak nu när tekniken finns och vi har visat att den fungerar, säger Harald Svensson, bränslehandlare på Stockholm Exergi.

Intresset är stort

Ecofor ser positivt på den nya tekniken, som man menar öppnar upp stora möjligheter.

- Vi märker att intresset för askåterföring är stort från många håll, men sedan vet vi också att det tar tid att bygga upp en marknad, berättar Daniel Glimtoft, Ecofor.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 12 april 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste