Samarbete möjliggör storskalig trädsäkring

Genom ett samarbete mellan Lantmäteriet, Trafikverket och Skogsstyrelsen har hittills 500 mil järnväg kunnat trädsäkrats. Genom att skapa trädfria Zoner på båda sidor av järnvägar minskar risken för störningar i samband med stormar och snöbrott.

Genom sammanlagt 160 lantmäteriförrättningar, som är en förutsättning för att kunna avverka träd, har tillgången till järnvägsnära mark kunnat säkras. Foto: Mostphotos 

En rad stormar har de senaste åren orsakat stora störningar på både elnät samt tåg- och biltrafik i form av omkullblåsta träd. Värst var kanske Stormen Gudrun som lamslog stora delar av södra Sverige 2005, men även stormarna Dagmar och Ivar i Norra Sverige orsakade stora skador.

I dialog

Konsekvenserna av stormen Gudrun blev enligt Lantmäteriet starten på samarbetet mellan de, Trafikverket och Skogsstyrelsen, med syftet att minska driftsstörningarna i järnvägsnätet genom att skapa träd- och vegetationsfria zoner i anslutning till spåren.

– Vi har i dialog med markägare genomfört 160 lantmäteriförrättningar för att säkra tillgången till mark längs järnvägarna. Förrättningarna är en förutsättning för att Trafikverket ska kunna gå in och avverka träd som kan falla ner över spåren, säger Lantmäteriets projektledare Thomas Åberg i ett pressmeddelande.

Mindre skador

Hittills har 500 mil järnväg trädsäkrats och Lantmäteriet upplever att markägarna har varit positiva till arbetet.

– Effekten blir förhoppningsvis att framtida stormar ger mindre skador på spåranläggningen, att det blir säkrare att arbeta längs järnvägarna och att fler tåg går i tid, säger Thomas.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 12 april 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste