Tallen tog revansch 2018

Många skogsägare har under en längre tid inte velat plantera tall på grund av betesskador vilket har resulterat i att gran planterats på tallmark. Men under 2018 noterades en kraftig ökning av antalet levererade tallplantor.

Produktionen av tallplantor ökade under 2018 med åtta procent jämfört med året innan. Kanske är det ett tecken på en vändande trend och att arbetet med projekt som "mera tall" börjar ge resultat. Foto: mostphotos 

Skogsstyrelsens statistik visar att både den totala leveransen av plantor, och produktionen av tallplantor, ökade under 2018. Tallplantorna ökade med hela åtta procent och de 384 miljoner levererade plantorna var två procent fler jämfört med 2017.

Mer än halverats

Det vanligaste trädslaget enligt Skogsstyrelsen är gran, som utgör 51 procent av produktionen. Tall står för 46 procent och övriga trädslag för 4 procent. Till skillnad från konventionell tall har produktionen av contortatallplantor mer än halverats sedan 2012, och har gått från 18 miljoner plantor till knappt 7 miljoner. Produktion av andra barrträd än gran, tall och contortatall har ökat till cirka 5,5 miljoner. Lövträdsplantor har en mycket liten andel av produktionen.

Mycket ovanliga

Det dominerande produktionssättet, med 82 procent av produktionen, är täckrot, följt av. barrot med 18 procent. Andra produktionssätt än dessa är mycket ovanliga. Barrotsplantor förekommer framförallt för gran, övriga barrträd och lövträd.

De flesta plantfröerna har sin härkomst i svenska plantager eller svenska bestånd, totalt 80 procent, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med 2017.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 april 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste