Stopp för kemiskt behandlade plantor inom PEFC

Certifieringsorganisationen Svenska PEFC kommer förbjuda användningen av plantor behandlade med kemiskt snytbaggeskydd efter 2019. Beslutet gäller inom PEFC-certifierat skogsbruk och även ombehandling i fält.

PEFC sätter nu helt stopp för plantor behandlade med giftiga insekticider i det certifierade skogsbruket efter 2019. Foto: Holmen 

– PEFC har länge verkat för ett skogsbruk som är fritt från giftiga kemikalier av hänsyn både till människor och miljö. Via vår certifiering av skogsentreprenörer har vi haft en unik möjlighet att driva på utvecklingen med krav på exempelvis miljöanpassade oljor och förbud mot etylenglykol i kylsystemen. Nu tar vi nästa steg och blir helt giftfria på plantsidan också, säger Sture Karlsson, ordförande i Svenska PEFC i ett pressmeddelande.

SVENSK PEFC-CERTIFIERING

Skogsmark: 15 927 847 ha
Antal skogsägare: 47 079
Antal entreprenörer: 3 344

God branschpraxis

Enligt Svenska PEFC:s Skogsstandard ska PEFC-certifierade företag bland annat verka för god och säker arbetsmiljö inom ramen för lagstiftning och god branschpraxis. För PEFC-certifierade skogsägare gäller i dag att giftiga medel för bekämpning av skadegörare endast får användas när det inte finns några andra alternativa metoder.   

Ytterligare skärpning

Genom beslutet om ett totalförbud för användning av insekticidbehandlade plantor i det PEFC-certifierade skogsbruket efter 2019 innebär skärps certifieringsstandarden ytterligare.

Beslutet fattades av PEFC:s styrelse den 3:e april och innebär också att inte heller ombehandling av plantor i fält med kemiska insekticider är tillåten inom det PEFC-certifierade skogsbruket efter 2019.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 09 april 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste