Lyckad älginventering med drönare

Med hjälp av en värmekameraförsedd drönare som flugit på en förinställd rutt har Skogsstyrelsen genomfört ett lyckat projekt i Västmanland. Denna nya inventeringsmetod kan bli ett viktigt verktyg i arbetet med att minska betesskadorna.

Trots att drönare i dag har vissa begränsningar är denna typ av inventering med värmekamera ett kostnadseffektivt sätt, som har potential att bli ett komplement till de mer traditionella metoderna som Skogsstyrelsen har för viltinventering, spillningsinventering och inventering med flygplan. Foto: Skogsstyrelsen 

– Det här visar att vi med modern teknik kan genomföra lokala inventeringar av älg och andra hjortdjur. Därmed kan vi få mer kunskap om var och hur insatserna ska sättas in för att minska betestrycket i skogen, säger Annette Eilert, verksamhetsutvecklare vid Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Ytterligare användningsområden

Drönare är redan i dag ett användbart verktyg i skogsbruket, och för att undersöka vilka ytterligare användningsområden som kan finnas och samtidigt öka kunskapen om hur hjortdjur söker föda i landskapet utfördes alltså detta försök.

Försök att räkna vilt med drönare och värmekamera har utförts vid ett par tidigare tillfällen enligt Skogsstyrelsen, men detta är första gången som det testats som en regelrätt inventeringsmetod.

Drönaren programmerades att flyga i stråk över 10 hektar stora rutor, både i mörker och på dagtid. Med hjälp av värmekameran registrerades hjortdjurens värmesignaturer. Skogsstyrelsen menar att det var relativt enkelt att skilja på älgar och rådjur, och totalt inventerades 330 hektar.

Har potential

– Tekniken har potential att bli ett komplement till de mer traditionella metoderna vi har för viltinventering, spillningsinventering och inventering med flygplan. Det blir också påtagligt för de som förvaltar viltet lokalt var djuren finns och hur de fördelar sig i landskapet och hur många de verkligen är, säger Katrin Magnusson, verksamhetsutvecklare på Skogsstyrelsen.

Drönarmetoden ger enligt Skogsstyrelsen också ekonomiska vinster då den är billigare än traditionell flyginventering, samtidigt som det också är en teknik som kan användas av enskilda markägare för att få ett snabbt underlag.

Behov av utveckling

Skogsstyrelsens inventering är en pilotstudie som är i behov av utveckling för att även kunna användas där det finns äldre skog med tätare krontak än i brandområdet där testet gjordes. Andra begränsande faktorer är i dagsläget drönarens begränsande batteritid och även gällande regelverk, vilket gör att metoden i nuläget är begränsad till mindre arealer. Resultatet av själva inventeringen kommer att presenteras senare.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 08 april 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste