Sveriges skogar en förutsättning för bromsad växthuseffekt

I en ny rapport slår Skogforsk fast att skogsbruket och skogen i Sverige spelar en avgörande roll i landets klimatarbete. En ökad avverkning ger större klimatnytta, så länge som tillväxten upprätthålls.

Skogsprofilen Rolf Björheden är ansvarig för Skogforsks nya rapport som fastställer att skogsbruket och skogen i Sverige spelar en avgörande roll i landets klimatarbete. En ökad avverkning ger större klimatnytta, så länge som tillväxten upprätthålls.Foto: mostphotos 

Skogforsks nya rapport, med titeln ” Det svenska skogsbrukets klimatpåverkan”, sammanfattar det nuvarande kunskapsläget inom området och tittar på den svenska skogens roll i klimatarbetet. En slutsats som Skogforsk kunnat dra är att produktionen av virke ska vara så hög som möjligt, med hänsyn till andra värden, för att ge största möjliga klimatnytta.

Ingen nettobindning

– Att lämna skogen orörd skulle under en tid öka inlagringen av kol. Men i fullmogen skog sker ingen nettoinbindning av kol, eftersom nedbrytningen av död trädbiomassa balanserar den årliga tillväxten, säger Rolf Björheden, Skogforsk, ansvarig för rapporten i ett pressmeddelande.

Enligt Skogforsk så binder ett års tillväxt i den svenska skogen lika mycket koldioxid som Sverige släpper ut på tre år. Samtidigt har mängden virke i skogen ökat de senaste hundra åren, och detta i en omfattning som motsvarar två miljarder ton koldioxid, lika mycket som 40 års utsläpp från Sverige på nuvarande nivå. Skogsbrukets egna utsläpp av koldioxid ligger omkring en miljon ton per år.

Skulle kunna höjas

Även produkter tillverkade av skogsråvara ger enligt Skogforsk stora klimateffekter. Varje år minskar utsläppen med 40 miljoner ton genom att produkter gjorda av fossila material ersätts med förnyelsebara produkter.

– Om mer av biomassan i den avverkade skogen utnyttjades skulle skogsprodukternas klimatnytta kunna höjas till 60 miljoner ton per år. Det är mer än de årliga svenska utsläppen som ligger på 54 miljoner ton. Vid ett ökat uttag stiger alltså klimatnyttan ytterligare, så länge som tillväxten upprätthålls, säger Rolf.

En överblick

I rapporten ”Det svenska skogsbrukets klimatpåverkan” ger Skogforsk en överblick av kolflödena, både på ett nationellt och globalt plan. Där ställs bland annat Skogstillväxt och avverkning i relation till Sveriges totala koldioxidutsläpp. Dessutom diskuteras hur klimatnyttan av skogsbruket och av skogsindustrins produkter kan höjas och vad skogsbruket kan göra för att minska sina egna utsläpp av växthusgaser.

Skogforsk påpekar att det är värt att tillägga att rapporten enbart fokuserar på skogens förmåga att binda koldioxid och alltså inte tagit hänsyn till faktorer som till exempel biologisk mångfald eller sociala värden.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 08 april 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste